Danske Bank släpper stark rapport!

För Danske Bank var det idag dags att rapportera. Rapporten upplevs av mig som väldigt positiv, och jag tänkte här bara väldigt kort redogöra för vad det är som jag gillar, och kanske inte gillar.

Resultat före skatt blev 2677 miljoner danska kronor i andra kvartalet, jämfört med 2500 miljoner föregående år. Analytikernas förväntningar låg på 2512 miljoner vilket betyder att man både slår föregående år och förväntningar.

Kreditförlusterna blev 924 miljoner danska kronor netto, jämfört med 1685 miljoner föregående år. Analytikernas förväntningar låg på 1442 miljoner danska kronor, alltså har man här slagit analytikerproffsen på fingrarna rejält och presterat riktigt starkt!

Det negativa som många tyvärr kommer att fokusera på är att man för helåret väljer att skriva ner prognosen från 7,5-10 miljarder danska kronor till 6,5-9,0 miljarder danska kronor. Självklart är det mycket, men när man ändå lämnar ett sånt stort spann i prognos så är det svårt att avgöra om deras förändring faktiskt har någon reell påverkan på utfallet. Man tror att det går lite sämre än man trodde innan, men man vet egentligen inte.

Har tyvärr inte så mycket tid att uttrycka mina åsikter om resten av rapporten, men jag tror att någon av de andra bloggarna kan fylla det tomrummet, annars återkommer jag till detta vid ett senare tillfälle!

Mvh,
Snåljåpen

Leave a Reply