GWS Production

Risken har minskat i GWS Production

Som jag skrivit om tidigare i år så har det funnits en teckningsoption i GWS Production som löpt under året med inlösen till och med 9:e december. Optionerna gav innehavaren rätten att teckna nya aktier för 10,66 kr. I måndags när inlösen gick ut så stängde aktien på 14,25 vilket innebär att optionerna var “in-the-money” och att det helt enkelt vore total idioti att inte teckna nya aktier.

Själv så sålde jag alla mina GWS aktier veckan innan och köpte optioner istället. Såhär resonerade jag:

Aktien handlades i 15 kr. Innehavaren av optionen kan teckna ny aktie för 10,66. Om vi bortser från kortsiktig kursrisk och volatilitet så var alltså optionen värd 15 kr minus 10,66, alltså 4,34. Under sista veckan gick det att köpa optioner för 3-3,90 kronor vilket jag då tyckte vad en bra affär. Jag sålde då alla mina aktier, köpte optioner och tecknade nya aktier för samtliga. Det var inte helt riskfritt eftersom aktiekursen kunde gått ner förstås, men eftersom jag äger långsiktigt (iallafall 6-12 månader) så var det en no-brainer för mig! Blev inga miljoner på den affären men jag sänkte mitt GAV med ett par procent.

Eftersom optionerna var in-the-money så innebär det att alla bör ha tecknat. I början får vi veta exakt hur många som har valt att teckna, men det bör ha varit norr om 95 % eftersom de var in-the-money med god marginal, närmre 40 %. Vi kan jämföra med Follicum som hade ett liknande läge nyligen där teckningsgraden blev 99,36%.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna så tillförs bolaget ca 39,9 miljoner före emissionskostnader. Om vi säger att 95 % har tecknat så blir det ca 38 miljoner före emissionskostnader. Vi leker med tanken att emissionskostnaden är 5 % så är det alltså 36 miljoner som bolaget tillförs. Jag skulle tro att den faktiska siffran blir högre.

Vid utgången av det tredje kvartalet så hade GWS likvida medel på 7,6 mkr. Årets kassaflöde har hittills varit -11,6 mkr för januari-september. Resultatet i samma period är -10,8 mkr.

Detta innebär att man nu kommer få in mer kapital att röra sig med. Detta var min största oro när jag investerade i bolaget och har varit min största oro fram till nu. Att bolaget fortfarande inte är vinstgivande och kassaflödespositivt, och att det kunnat bli en nyemission om inte teckningsoptionerna blivit inlösta. Nu får bolaget alltså in 36 miljoner (detta är ett antagande tills vi får officiella siffror nästa vecka) vilket gör att det i närtid inte finns något direkt kapitalbehov.

Bolaget har tidigare kommunicerat att man ska ha ett positivt kassaflöde under 2016 vilket bolaget inte såg någon anledning att revidera när jag träffade bolaget i mitten på november. GWS menar alltså själva att den finansiering man har tillsammans med teckningsoptionens inlösen ska kunna räcka till positivt kassaflöde och vinst.

Sammanfattningsvis så menar jag att risken i GWS har minskat eftersom finansieringen är ur vägen för en relativt lång tid framöver. Om bolagets egna prognoser slår in så kommer vi aldrig mer behöva se en emission.

Jag sitter still i båten och väntar på Q4-rapporten. Då hoppas jag att vi får se att försäljningen har börjat komma igång!

Mvh,
Snåljåpen

2 thoughts on “Risken har minskat i GWS Production

 1. Torbjörn Svensson (@Tobbesven)

  Hej Olle och tack för dina inlägg och att du delar med dig av dina tankar! Jag har följt dig ett tag och det har jag tagit lärdom av i min egen placering som har varit lyckad så här långt, men jag har mycket att lära t.ex. din handel med GWS optioner.

  Reply
  1. Olle Qvarnström Post author

   Kul att du gillar det jag gör! Jag tycker det är kul att uttrycka mina idéer och få feedback även om det den sista tiden har blivit ganska knapert med tid för att skriva så mycket som jag vill. Glad att det lilla jag får ur mig har ett värde :).

   Mvh,
   Snåljåpen

   Reply

Leave a Reply