Snåljåpens placeringstips

För dem som är lite mer hemma inom börslitteraturen så kommer ni känna igen många av delarna från t.ex. Warren Buffet, Peter Lynch och även Burton Malkiel. Resten är mest sunt förnuft och matematik :).

Snåljåpens placeringstips:

 1. Fokusera på några få, väl valda favoriter. Ca 10 bolag är för mig max vad jag kan följa helt.
 2. Lägg inte alla ägg i samma korg. En aktie bör utge max 30% av portföljen. (Jag kringgår den här regeln när jag anser att det är en spektakulär chans i ett bolag)
 3. Diversifiera (sprid riskerna) över flera sektorer. Om du har 10 bolag i samma bransch så har du ingen bra riskspridning. Om du har 6 bolag i helt olika branscher så är det t.ex. bättre.
 4. Se till att courtaget inte äter upp ditt kapital. Med 39kr i courtage och ett köp på 3000 så krävs det en uppgång på 1,13% innan du är uppe på 0. Notera att det kostar courtage att sälja också vilket innebär att det krävs en uppgång på 2,7% innan du ens får tillbaka dina pengar.
 5. Köp aldrig bara för köpandets skull (t.ex. månadssparande). Hittar du inga attraktiva aktier så lägg hellre pengarna på ett räntekonto och vänta på bättre tillfälle.
 6. Använd en stoploss-strategi. Att sälja ska vara en vana och inte ett känslomässigt beslut. Se till att ha en fördefinierad strategi där förlusten av en investering aldrig kan bli mer än 2% av portföljens totala värde. Jag använder stoploss på stabila aktier i uppåtgående trend. På volatila aktier (aktier som svänger mycket) som kan gå +-5% på en dag så använder jag det inte eftersom jag är rädd att den säljer av vid korta tillfälliga dippar.
 7. Var långsiktig. Se alltid på utvecklingen över 3-5år, gärna längre. Investeringar med kort horisont är överrepresenterade bland folks aktieförluster.
 8. Leta efter bolag där ledningen själva investerar aktivt i bolaget. Då vet du att ledningen verkligen bryr sig om bolagets prestation. Det är ingenting som är så kärt för en VD som dennes egna pengar.
 9. Mindre företag har lättare att växa än stora företag.
 10. Lågt P/E och hög direktavkastning är bättre än tvärtom.
 11. Akta er för PEG-tal (P/E delat på vinsttillväxten) över 2 på snabbväxande företag. PEG-tal på 1 är en rimlig värdering. Tillväxtföretag med höga P/E-tal är extremt känsliga för förändringar i tillväxttakten.
 12. Spekulera aldrig med lånade pengar. ALDRIG!

Leave a Reply