Traveas, äntligen positivt resultat!

“Vi har trefaldigat bolagets omsättning 2012 och nått positivt rörelseresultat för helåret. Detta i kombination med redan vunna affärer som skall exekveras under 2013 borgar för fortsatt god tillväxt”

Sammanfattning helår januari – december 2012
– Nettoomsättning, 9 097 tkr (3 085 tkr) Tillväxt 195 %
– Rörelseresultat efter avskrivningar, 82 tkr (-1 380 tkr)
– Resultat per aktie efter utspädning , 0,01 kr (-0,06 kr)
– Likvida medel, 117 tkr (2 604 tkr)* 

Sammanfattning delårsrapport oktober – december 2012
– Nettoomsättning, 2 789 tkr (1 087 tkr) Tillväxt 157 %
– Rörelseresultat efter avskrivningar, 805, tkr (-194 tkr)
– Resultat per aktie efter utspädning, 0,03 kr (-0,01 kr)
– Likvida medel, 117 tkr* (997 tkr)
Jämförande tal från 2011 inom parantes. 

*Bolaget har tecknat avtal med Ikano banken om en kreditlimit om 6 mkr för 2013, för att hantera svängningar i likviditeten på månadsbasis. Bolaget har därmed god likviditet och har inget behov av att ta in kapital genom nyemission eller liknande. För mer information se under Finansiell situation.

Traveas lyckades alltså vända till vinst för helåret 2012. Till slut landad kalaset på ett resultat på 82 000 kr. Alltså småpotatis, men det viktigaste är att man är över 0! Tillväxten är fortfarande enormt inte mycket pekar på att tillväxten ska minska under 2013. Det som var det stora orosmolnet var likviditeten, men nu när man säkrat kreditlimit på 6 miljoner så bör man klara av ganska kraftiga svängningar. Den nyemissionen jag såg framför mig känns nu för stunden bortblåst.

Personligen tycker jag att rapporten är väldigt positivt och jag förväntar mig nu att aktien stabiliseras över 1,50 SEK. Hur mycket den ökar beror helt på hur mycket som detta sprids i media på nätet. Just nu är det väldigt få som bevakar bolaget, men vi minns alla rusningen till över 3 kr i maj förra. Om folk får upp näsan så kan det bli ett fruktansvärt rally. Det återstår att se.

Jag sitter stilla i båten och räknar mina pengar, jag har en känsla av att idag också blir en bra dag.

Mvh,
Snåljåpen

Leave a Reply