Regelverk!

Precis som Lundaluppen nyligen presenterade den defensiva investerarens 10-budord så tänker jag här sätta upp några enkla regler för mitt eget sparande. Tanken är att jag inte ska avvika från dessa även om så säkerligen kommer ske. Dessa regler säger ingenting om vilka företag jag ska investera i eller hur jag ska beräkna olika värderingar, dessa regler handlar endast om hur jag ska hantera min bankrulle/portfölj. Dvs hur jag ska strukturera min portfölj för att hålla risken på en bra nivå utan att helt döda potentialen för överavkastning. Notera att dessa regler gäller hur jag ska hantera min portfölj, och inte hur jag ska välja aktier.

  1. Jag får max äga 10 aktier/fonder åt gången men aldrig mindre än 5.
  2. Jag får aldrig låta en aktie utgöra mer än 30% av portföljen.
  3. Jag ska aldrig köpa för köpandets skull. Jag ska hellre lägga pengarna på ett räntekonto och köpa aktier när jag hittar en attraktiv placering.
  4. Jag ska inte gifta mig med en aktie. Att sälja ska vara ett enkelt beslut. Jag ska alltid ha en exit-nivå klar. I stabila aktier ska jag göra detta med StopLoss.
  5. Jag ska vara långsiktig. Alla aktieköp ska ha en planerad horisont på minst 3 år.
  6. När jag är skeptisk till marknaden ska jag alltid ha likvider. Attraktiva möjligheter kan uppstå närsomhelst. När jag är positiv så kan jag vara fullt investerad.
Har du några regler?
Mvh,
Snåljåpen

Leave a Reply