Kungsleden och Heba, billiga eller dyra?

Jag har suttit ett par timmar och lekt på börsdata med olika nyckeltal för att försöka hitta nya aktier att plocka in i bevakningen, och det är flera aktier som jag hittat, varav Kungsleden är den mest intressanta. Fastighetsbolagen lyser med sin frånvaro i min portfölj vilket egentligen beror på att jag är dålig på att förstå och värdera dessa verksamheter. Nu försöker jag alltså be mina läsare om hjälp med åsikter kring Kungsleden.

Kungsleden är alltså ett fastighetsbolag som inriktar sig på handel och förvaltning av fastigheter. 95% av fastigheterna finns i Sverige varav majoriteten i Stockholmsområdet. Heba är också ett fastighetsbolag som fokuserar på att hyra ut lägenheter i flerfamiljshus. Vi tittar lite som hastigast på nyckeltalen och ser om dessa säger oss någonting.

Kungsleden

 • Direktavkastningen ligger på blygsamma 2,3% och är inte bäst i klassen, men absolut inte heller sämst. Jag anser att man får svagt underkänt på punkten. 
 • P/E talet ligger på 13,3 vilket är lägre än än 5-årssnittet och svagt lägre än föregående år. Inte heller en godkänd punkt.
 • PEG-talet ligger på 0,5 vilket jag tycker är sunt. Man är alltså inte någon extrem snabbväxare och värderas som ett lugnt och stadigt bolag. 
 • ROE, eller avkastning på eget kapital, ligger i år på 6% vilket är under både 5- och 10-årssnittet. Inte bra.
 • P/B, alltså aktiekursen delat på det det egna kapitalet ligger på 0,75 vilket verkar vara strax under medel för branschen. Fastighetsbolag verkar värderas väldigt nära sitt egna kapital, men här har vi alltså en liten rabatt på ca 25%.
 • Soliditeten ligger på 47% vilket är en bit över medel för branschen. Detta ger bolaget trygghet men drar också ner avkastningen på det egna kapitalet. Soliditeten för branschen ligger runt 37% vilket innebär att kungsleden kanske kan anses som överkapitaliserat även om jag är för dålig för att säga vad soliditeten bör ligga på i ett fastighetsbolag. 
 • Marknadens avkastningskrav ligger på ca 7% vilket är ca 4-5% lägre än snittet för branschen. 
Heba
 • Direktavkastningen på 1,5% vilket får anses som ganska mediokert. Dock har man en bättre utveckling på omsättningen än vad kungsleden har, även om man inte har någon nämnvärd tillväxt att tala om.
 • P/E ligger på 8,9 vilket ligger under 5-årssnittet men strax över föregående år.
 • PEG-talet ligger på 2,40 vilket är någonting som man ska se upp för. Det är inte en enorm siffra, men jag har fått lära mig att PEG-tal över 2 är att se som varningstecken.
 • Avkastningen på det egna kapitalet på 13% vilket jag tycker är väldigt bra med tanke på bolagets soliditet.
 • P/B ligger på 1,1 vilket betyder att företaget värderas strax över det egna kapitalet.
 • Soliditeten ligger på 57% vilket är 20% över branschens snitt. Detta är kanske onödigt, men trots detta så lyckas man alltså med en rätt så fin avkastning på det egna kapitalet.
 • Marknadens avkastningskrav ligger på ca 11% vilket är i linje med branschens snitt.

Räcker dessa parametrar för att avgöra vilket bolag som är bäst? Heba lyckas bättre med avkastningen på kapitalet, avkastningskravet är högre och P/E-talet lägre vilket får mig att spontant tro att Heba är det bättre valet. Vad säger fastighetsrävarna?

Mvh,
Snåljåpen

Leave a Reply