Officiella mål!

Inspirerad av den HÄR bloggen så är det nu dags att formellt sätta upp formella mål för sparandet, och även ett litet ramverk för hur jag ska spara. Målen kommer att presenteras i kronor och ören utifrån en realistisk förhoppning om vad som bör gå att uppnå. Regler för hur portföljen ska hanteras finns redan HÄR även om dessa kommer att få en genomsyn inom kort.

Syfte med sparandet
Syftet med sparandet är för att på sikt kunna ge mig själv en tillräckligt stor passiv inkomst för att kunna ägna min “arbetstid” åt filantropi och välgörenhet istället för klassiskt lönearbete. Skattkistan ska också fungera som en ekonomisk trygghet åt mig och min familj.

Mål
Jag har för avsikt att nå nedan upsatta mål innanför nedan nämnda datum. Målen uppnås genom att mina tillgångar överskrider mina skulder med nämnt belopp. Jag bör klara av att nå flera av dessa mål tidigare än utsatt datum, men detta är en realistisk förväntning som ger mig uttrymme för oförutsägbara händelser ;). Nämnas bör att det inte var förrän under 2011 som jag bestämde mig för det här, innan så var det inte många pengar som stannade kvar på kontot.

 • 100 000 kr innan 2012-01-01 – OK!
 • 250 000 kr innan 2013-01-01 – OK!
 • 500 000 kr innan 2015-01-01 – In progress!
 • 750 000 kr innan 2016-07-01
 • 1 000 000 kr innan 2018-01-01
 • 3 000 000 kr innan ?
 • 10 000 000 kr innan ?
Sparande
 • Minst 10 000 kr i månaden ska gå till sparande, såtillvida yttre påverkan gör detta omöjligt.
 • Minst 50% av framtida löneförhöjningar ska gå till sparande
 • Minst 50% av framtida extra engångsinkomster ska gå till sparande (ex. bonus, skatteåterbäring etc)
Uppföljningen av dessa sparmål kommer att ske löpande!
Mvh,
Snåljåpen

4 comments

  1. Tack! 10 000 är en magisk gräns jag inte ska komma under även om jag oftast hamnar en bit över. Målen är som sagt realistiska men långt ifrån optimistiska. Jag bör kunna nå miljonen minst ett år tidigare än planerat, men i det här tempot känner jag mig säker på att jag kan klara det utan att behöva tumma ett gram på min levnadsstandard. Tycker det är bättre att man sätter realistiska mål som man förmodligen överträffar än optimistiska jobb som stressar en till tusen.

   Mvh,
   Snåljåpen

Leave a Reply