Gästinlägg: Insiderlistan, lockande hjälpmedel – eller?

I min strävan att alltid förbättra min placeringsstrategi på stockholmsbörsen har jag ständigt undersökt olika vägar som kan hjälpa mig till rätt investeringsbeslut, beträffande maximal avkastning med minsta möjliga risk. Redan på 80-talet var jag igång med uträkningar med hjälp av statistik, papper och penna. Jag slängde det mesta, behöll det som faktiskt gav mervärde. Så har det fortsatt att göra under årens lopp och idag lever jag gott på vad man kan kalla överavkastningen (skillnaden mellan börsens index och den faktiska avkastningen som jag presterar). Men, man får aldrig ligga på latsidan, trots man hittat en modell som fungerar utmärkt. Sista året har jag sneglat lite mer på Finansinspektionens insynslista, är man insynsperson torde man ju veta lite mer än vad marknaden fått nys om tycker och tror man. Då jag tidigare i höstas observerade att min avkastning över index inte var lika bra som tidigare år, rannsakade jag mig själv. Mitt mål är att var år slå index x2, något som jag brukar klara av, men i höstas låg jag bara på index x1,6. Vad har hade jag då förändrat i min placeringsfilosofi? Svaret efter en liten analys var insiderlistan.

Då min placeringsfilosofi mycket bygger på att ligga i aktier med klara trender uppåt, så har aktier som jag köpt baserat på mycket insiderköp, inte gått bättre än index.

Noggrann och strategisk som jag är började jag i höstas gå igenom Finansinspektionens insynslista dag för dag sedan 1 januari 2007. Varför jag valde just det startdatumet var att det skulle vara intressant och se hur insiderlistan såg ut till börsen toppade den 16 juli 2007, och sedan se hur den utvecklades under hela nedgången och kraschen oktober 2008. Nu har jag bara registrerat köp och sälj rapporteringar på insynslistan, det finns ju en hel del olika rapporteringar som är indirekta köp eller sälj. Jag har inte tagit hänsyn till hur stora köp eller försäljningarna varit i kronor.

Resultatet av min lilla forskning är häpnadsväckande:
Sedan januari 2007 fram till skrivandets stund november 2013 har det gjorts i snitt 250 insiderköp och 115 insiderförsäljningar var månad i snitt. Precis innan toppen i juli 2007 noterades osedvanligt mycket insiders köp, vad sägs om 439 i maj och 429 i juni. Näst intill dubbelt mot normalt och då till kurser som toppade. Om jag tittar på års statistik på insider köp från 2007-2013 så toppar år 2007 den faktiskt ligan med 4311 köp (360 köp i månaden). För att jämföra det med årets statistik på insider köp 1716 fram t.om 27 nov (156 köp i månaden). Osedvanligt mycket insider köp skedde även i maj 2008 då man noterade antalet till 526, och i juni 559 stycken. Sedan bar det av nedåt rejält på börsen tills botten sattes i oktober. Bättre att bifoga diagrammen så ni får granska dem själv och dra en slutsats.

Min slutsats är att gå tillbaka till min tidigare placeringsfilosofi som jag kallar för ”let the trend be our friend”. Jag tackar för äventyret med insiderlistan och konstaterar att insiderpersonerna har mycket att lära sig.

Arne Talving

2 comments

  1. Scientia fonder har en modell baserad på insiderköp. Den är dock vad jag kan förstå lite mer avancerad än bara så. De publicerar även ett månadsbrev månatligen där de kikar lite på insiderhandeln. De brukar ha en månadens inisideraktie och den brukar vad jag kunnat se ofta vara ett bra köp

Leave a Reply