Försäljning: Atlant Stability

Idag gick en försäljning igenom på kontot, en försäljning av den väldigt defensiva hedgefonden Atlant Stability. Kanske kan det anses konstigt att jag i en skakig marknad säljer en av mina mest solida innehav, men det hela har förstås en logisk förklaring. Det är nämligen så att vårt lägenhetsköp börjar krypa allt närmre, och med de allt större rörelserna som nu är på börsen så tycker jag att det blir dags att ta bort den lilla marknadsexponering som faktiskt existerar i mitt lågrisksparande. Atlant Stability är en hedgefond med en väldigt stor del investerad i korta räntepapper vilket innebär att den kommer att avkasta väldigt förutsägbart oavsett ränteläge, konjunkturläge eller börsvärdering, man vet vad man får helt enkelt. En liten del av denna fond är dock investerad i börsen vilket gör att det kan bli små hack i kurvan vid riktigt stora svängningar, och eftersom dagen då jag ska använda dessa pengar närmar sig rejält så väljer jag nu att minska denna redan lilla exponering.

Dessa pengar placeras nu över i Spiltan Räntefond där de kommer att få ligga fram tills dess att pengarna ska användas, vilket kan bli i stort sett när som helst, eller så sent som i sommar. Atlant Stability kommer definitivt att göra återintåg i portföljen, dock kommer det att vara med pengar som inte är öronmärkta till bostadsköp.

Mvh,
Snåljåpen

1 comment

Leave a Reply