Mindre avdrag i IPS

Utan avdrag i det privata pensionssparandet så blir IPS en ännu sämre idé. Som jag skrivit tidigare så gillar jag inte riktigt det individuella pensionssparandet, jag tycker det är bättre att stoppa in pengarna i en ISK där de är tillgängliga ifall de någon gång under livets gång skulle behövas. I en IPS sitter allting låst till 55 års ålder vilket inte direkt är vettigt enligt mig.

Nu snackas det om att avdraget för det privata pensionssparandet ska minskas från 1000kr/mån till 200kr/mån, vilket då gör att det öronmärkta pensionssparandet blir tämligen värdelöst.

Poängen med en IPS i dagsläget är att man får göra skatteavdrag för insättningar och istället betala inkomstskatt när man plockar ut pengarna. Istället för att betala skatt nu så betalar man alltså när man går i pension. För de som tjänar över brytpunkten för statlig inkomstskatt så kan detta vara en intressant idé, en det finns fler frågetecken. När man väl plockar ut pengarna vid pensionsåldern så får man som bekant betala inkomstskatt på dessa, inte på det insatta kapitalet utan på det kapital man tar ut. Man får alltså göra avdrag för de pengar man sätter in, men man får skatta för samma kapital inklusive avkastningen man uppnått under tiden. Har man sparat under 30 år så kan denna avkastning vara enorm, och att då betala inkomstskatt på hela den är inte direkt rationellt med tanke på det lilla avdrag man fått göra.

Nej, min rekommendation är fortfarande att spara pengar på ett InvesteringsSparKonto, oavsett om pengarna ska till pension eller inte. Ett praktiskt sätt är att öppna flera ISKer där en kanske är öronmärkt till pension och en annan är till mer kortsiktigt sparande.

Mvh,
Snåljåpen

10 comments

 1. Fast om du sätter in 1000 och så växer det med 1000% fram till pensionen så har du 10.000 kr. Sen betalar du 30% skatt och får alltså ut 7000 kr. Alternativet är att du får 1000 kr i lön, betalar 50% i skatt. Sen låter 500 kr växa med 1000% så får du ut 5000 kr.

  Alltid bättre att betala 30% än 50% i skatt, oavsett om skatten dras i början eller slutet.

 2. Det är “skattefritt” att sätta in 12′ i privat pensionssparande om året. Regleras på deklarationen.

 3. Ja tusenlappen kommer från lön i båda fallen. Men i det första fallet så gör du ju avdrag för sparandet eftersom upp till 1000 kr per månad är avdragsgillt om det sparas i IPS, och betalar istället 30% skatt när man tar ut pengarna som pension. I andra fallet sparar man i ISK och får alltså betala 50% skatt nu men inget när man plockar ut.

  Exemplet är på en person som idag betalar statlig skatt (50%) men inte får så hög pension att det blir statlig skatt då.

 4. Peter har rätt. Det är ett dåligt råd att undvika IPS (givet förstås att man har möjlighet att vänta tills man är 55 år). Låt a=årlig förräntningsfaktor (t ex 5 % ökning = 1.05) och n=antal år och x=summan den styrande regimen tillåter för avsättning till IPS. Sparandet utanför IPS läggs i ISK. Vi antar för enkelhetens skull samma årliga avkastning i både ISK och IPS (vilket inte stämmer eftersom den årliga schablonskatten i själva verket är lägre i IPS än ISK). Vi får då för sparande utanför IPS med 50 % skatt vid insättning kvar efter n år: 0.5*x*a^n. För sparande i IPS med 30 % skatt vid uttag: 0.7*x*a^n. Som synes är enda skillnaden i formlerna skattesatsen, och det följer att oavsett antal år, årlig avkastning eller insatt summa så är IPS mer lönsam.

  Även vid samma löneskatt vid insättning som uttag tjänar man på marginalen att ha pengarna i IPS eftersom den årliga avbränningen är lägre. I det fallet är det dock mer tveksamt om det är värt inlåsningseffekten och osäkerheten.

 5. Det är den politiska risken som är största nackdelen med ips som jag ser det. Staten kan lika gärna få för sig att låsa in pengarna tills man är 70 år eller ännu värre.

 6. Som flera har nämnt er löneväxling och avdragsgill (uppskjuten skatt) pensionssparande främst lönsamt för dom som har en lägre effektiv skatt vid pension än marginalskatten vi insättningstidpunkt av premie, givet att avgifter i övrigt er låga.

  Man bör inte löneväxla så att bruttolönen er under 8.07 basbelopp (månadslön 38 265 för 2014) pga mindre inkomstpensionsgrundande inkomst. För IPS och dylikt inte under gräns för statlig inkomstskatt.

  Jag löneväxlar samt har IPS men vill troligtvis inte betala statsskatt vid pension, men därutöver har jag ett stort månatlig sparande som er mycket större.

  Jag “hedgar” mellan olika sparformer mhp på skatt då det er svårt att veta vad som händer om 20-30 år.

Leave a Reply