Skuggbanker, vad är de för någonting?

Skuggbanker är någonting som varit på tapeten en stund och vi är flera som kliat oss i huvudet och inte haft en aning om vad dessa skapelser faktiskt är. Jag tänkte att eftersom jag själv varit lite nyfiken så kanske vi tillsammans kan komma fram till vad skuggbanker faktiskt är.

En skuggbank är egentligen en oreglerad kreditförmedlare som t.ex. inte står under finansinspektionens tillsyn. Dessa har blivit allt vanligare nu efter den sista bankkrisen när de olika tillsynsmyndigheterna jorden runt sätter allt mer press på våra kära banker. Nu när det blir allt svårare för banker att låna ut pengar så dyker det alltså upp nya aktörer som via lite andra metoder försöker tillgodose en efterfrågan på krediter som bankerna kanske inte längre klarar av. Man brukar säga att skuggbanker är företag som jobbar med utlåning men där den egentliga verksamheten inte hör hemma i den traditionella banksektorn.

Anledningen till att dessa hamnat på tapeten den sista tiden är för att deras utlåning blir en allt större del av finansmarknaden, och eftersom skuggbankerna inte regleras av våra tillsynsmyndigheter så anser man att deras verksamhet kan vara en potentiellt stor risk för vår ekonomi. De problem som vi haft med alldeles för generös utlåning har på grund av regleringar nu flyttats till ett oreglerat hörn av vår redan allt för komplexa marknad. Vad händer när skuggbankskolosser går omkull? Kan vi reglera denna marknad? Hur ska vi få bukt på problemet med att marknadsekonomin sätter käppar i hjulen för vår egen reglering? Eller kanske är det bara just det som det är, marknadsekonomi. När bankerna inte kan möta efterfrågan, då kommer någon annan att göra det, svårare än så är det inte.

Jag vill för övrigt rekommendera en bra krönika av Andreas Cervenka från Svenska Dagbladet tidigt 2011.

Mvh,
Snåljåpen

 

Leave a Reply