Framtidens tjänstepension!

Det här med tjänstepension är ju ett aber som alla vet, har man kommit upp lite i åren så är det inte ovanligt att man har flera olika typer av tjänstepension via flera olika kollektivavtal där pengarna i slutändan förvaltas av olika bolag. I kollektivavtalet SAF-LO (för privatanställda arbetare) så sitter man dock i framsätet och håller på att göra om systemet en smula vilket jag anser kommer att gynna tjänstepensionsinnehavare som dig och mig.

Tidigare (och fortfarande i andra tjänstepensionslösningar) så har det varit en offentlig upphandling som skett var femte år där ett fåtal pensionsförvaltare blivit utvalda att ingå i systemet. Det betyder att det kan vara så att den förvaltare som du valt, och som du var så fruktansvärt nöjd med, inte längre blir valbar om dom inte återigen vinner en plats i upphandlingen.

Det nya sättet är att ersätta dessa offentliga upphandlingar med ett anslutningsförfarande där pensionsbolagen inte kommer att behöva konkurrera med varandra på samma sätt. Konkurrensen kommer fortfarande finnas, men istället för att någon annan väljer vinnare i upphandlingen så kommer du själv att få välja vem som ska få dina pengar. I praktiken så får du i dagsläget också välja, men du får välja på ett begränsat utbud som någon annan tagit fram åt dig. Så som det funkar är att pensionsnämnden har satt upp ett antal kriterier som pensionsförvaltarna behöver uppfylla för att få anslutas. Pensionsbolagen ansöker sedan om att få ingå i systemet, och om bolagen uppfyller dessa kriterier så blir de valbara. Alltså blir det en strategisk fråga för pensionsbolagen som har längre bäring än de närmsta 5 åren, vilket förhoppningsvis innebär att vi ”kunder” kan samla våra pengar på samma ställe istället för att, vid otur i upphandlingen, behöva byta vart femte år. De kriterier som fondbolagen behöver uppfylla finns dokumenterade på Foras hemsida. De bolag som från och med 2014 är valbara finns listade här.

Eftersom bolagen själva väljer om de vill satsa på en anslutning eller inte så blir det mer rättvist och lättare för oss att förhålla oss till. Detta gäller som sagt de som är anslutna till systemet via kollektivavtal SAF-LO, alltså de privatanställda arbetarna som har sin tjänstepension via Fora. Jag hoppas dock förstås att denna frihet ska smitta av sig och bli en ny standard på marknaden, upphandlingar känns helt plötsligt väldigt förlegade.

Ps. Nästa år är det jag som tar hem titeln årets pensionsexpert, släng er i väggen #Sparpodden! Ds.

Mvh,
Snåljåpen

5 comments

  1. Jag tycker att samtliga fack och arbetsgivare skulle skrota dagens system och kopiera eller ansluta sig till PPM-systemet istället !
    Då skulle vi sparar få välja fonder fritt och vi behöver ingen flytträtt., och man skullekunna se både tjänstepensionen och PPM samtidigt.

  2. Avgifterna är högre i SAF-LO med anslutning är ex ITP och md ungefär samma utbud. Så upphandling har varit helt rätt modell hittills. För innan upphandlingarna börjad fanns ingen avgiftspress alls utan upphandling hade vi försäkrade fortfarande betalat överpriser. Lätt att blir historielös idag känns det som.

    Det är ju ändå så lägre avgifter ger mer pengar att placera vilket ger mer pension

Leave a Reply