Risk, diversifiering och ännu en presentation

Presentation

Jag sitter här på kvällskvisten och pillar lite med en presentation som jag ska hålla i slutet på april där jag har ungefär 2 timmar på mig att prata om exakt vad jag vill relaterat till mitt sparande och min inställning. Ni som hållit en del presentationer vet att 2 timmar är väldigt svårt att fylla med matnyttig information, och om man försöker att baka in “mindre relevant material” så tappar man sina åhörare fortare än fort.

Eftersom publiken för presentationen kan läsa detta så vill jag inte gå ut med vad jag tänker säga förrän presentationen är över. I grova drag handlar det dock om hur min resa sett ut, hur jag hamnat där jag hamnat i livet och hur jag tycker att andra bör tänka inför en arbetskarriär. Det kommer också handla om varför jag började spara, varför jag fortsätter spara och hur jag faktiskt tänker inför de pengar jag stoppar undan. Utöver det kommer jag fylla det med små anekdoter och reflektioner från mitt liv hittills, förhoppningsvis kan jag få en mänsklig känsla på ett för många ganska tråkigt ämne.

Risk

En sak jag kommer att beröra under spartemat är just det här med risk, vad är det egentligen? Definitionen enligt wikipedia är att risk är “ett mått på de skadliga konsekvenserna av en framtida händelse”. För att beräkna risken behöver vi alltså ha koll på sannolikheten för att en viss händelse inträffar och även vad konsekvensen blir av denna händelse. Den ultimata konsekvensen i ett sparande på börsen är att pengarna försvinner och det är ju förstås hemskt, och eftersom det är så svårt att förutspå marknadens rörelser så är sannolikheten för en kapitalförlust väldigt svår att beräkna, istället blir det lättare att fokusera på konsekvenserna.

risk
Om sannolikheten för att en fullständig kapitalförlust inträffar alltid är den samma så får vi istället försöka minska konsekvensen av just denna händelse. Om vi har en enda aktie i portföljen och det bakomliggande bolaget går i konkurs, då har man fått en förödande konsekvens där sparandet kanske utraderats helt. Om vi istället bestämmer oss för att diversifiera och sprida våra risker till flera aktier, då blir situationen helt plötsligt väldigt annorlunda. Om vi har 10 aktier i portföljen och ett bolag går i konkurs så blir inte konsekvenserna i närheten lika dramatiska som om det vore det enda bolaget.

Det finns förstås sätt att hantera sannolikhets-sidan av riskberäkningen också, bland annat genom att t.ex. köpa aktier för ett lägre pris än vad bolaget är värt. Det är egentligen det som hela värdeinvesteringen är baserad på, men oavsett hur duktig man blir på detta så tycker jag ändå inte att man ska satsa för hårt på en specifik aktie. Min rekommendation är att jobba på båda sidor av beräkningen för att justera risken till en nivå där ni kan sova ordentligt på natten. Tänk bara på att inte justera för mycket, om man inte tar någon risk så kommer avkastningen också att bli lidande. Min grundläggande rekommendation säger minst 10 aktier, max 20. Om ni ska ha färre än 10 så bör ni VERKLIGEN veta vad ni håller på med.

Mvh,
Snåljåpen

2 comments

  1. Varför inte dela risk i två delar, Risk är det uppskattade måttet på sannolikheten att det ofördelaktiga inträffar, det andra, konsekvensen, beskriver just konsekvensen, ofta ett belopp.

Leave a Reply