Uppdaterade portföljregler: igen

Det har återigen blivit dags för mig att återbesöka mina portföljregler för att uppdatera så att de stämmer överens med min filosofi och min syn på marknaden. Vill ni se de tidigare versionerna av portföljreglerna så finner ni dessa HÄR.

  1. Jag får max äga 20 aktier/fonder åt gången men aldrig mindre än 5.
  2. Jag får aldrig låta en aktie utgöra mer än 15% av portföljen
  3. Majoriteten (över 50%) av min portfölj ska fokuseras på stabila bolag med hög direktavkastning
  4. 15% av min portfölj ska alltid vara i lågriskplaceringar (t.ex. räntefonder)
  5. Max 25% av min portfölj får vara i bolag som inte delar ut pengar

Detta är alltså ytterligare än förenkling av mina tidigare portföljregler och ytterligare ett steg mot ett lite fegare investerande. Eller, fegare kanske är fel, ett mer renodlat investerande är nog mer rättvist. Jag kommer att spekulera med delar av portföljen, dock är det här väldigt tydligt att max 25% av portföljen får användas till kortsiktiga affärer vilket är en regel som jag inte haft tidigare. Jag vill själv ge mig utrymme till kortsiktiga affärer men har hittills saknat ett regelverk för detta, dessutom har jag tidigare inte haft något uttalat mål om att ha en del av portföljen i lågriskplaceringar, någonting som jag nu kommer att tillämpa.

Dessa uppdaterade portföljregler kommer att göra att jag kan minska min buffert en smula och även kunna känna mig tryggare med mina placeringar. Genom att vara lite fegare med majoriteten så kan jag tillåta mig själv att vara mer aggressiv med minoriteten. Ju färre regler, desto bättre, less is more. Jag tycker att jag nu börjar närma mig någonting som känns riktigt bra, även om det alltid finns utrymme för förbättringar.

Mvh,
Snåljåpen

2 comments

  1. Kan inte förstå det där nedmana 15% i ett bolag. Troligen det mest tesultathämmande och, under förutsättning att vi talar om kvalitetsbolag, det som gör minst för att minska risken.

    För att följa detta måste du sälja av bolag som går mkt bra just för att de går bra och då haltar logiken. Hade jag haft den regeln hade ivf jag lyckats mkt sämre de senaste åren. Risk är (för att citera Buffett) slutligen att inte veta vad man gör. Diversifiering är alltså mest ett skydd mot en själv och det ska inte behövas.

Leave a Reply