Oljepriset och norska försäkringsbolag

oljepriset

 

Det kan inte vara speciellt många som har undgått oljeprisets rörelser de sista månaderna. Det pratas om det överallt, för vissa är det positivt, för andra är det negativt. Anledningen till prisets nedgång verkar egentligen enbart bero på utbud/efterfrågan. Utbudet är alldeles för högt för efterfrågan just nu och då trycks priserna ner i källaren. Alla oljeproducenter/bolag/etc. har en kostnadsnivå för produktionen av olja. T.ex. är det allmänt känt att det är dyrare att ta upp olja desto djupare den ligger. Det innebär då att oljepriset måste vara högre för att man ska kunna rättfärdiga att borra djupt, annars kan det helt enkelt bli en förlustaffär.

Det som händer just nu är att flera oljeproducenter drar ner på aktiviteten till följd av oljeprisfallet. I norge så har vi sett Statoil dra ner på tempot vilket då får direkta konsekvenser för oljeservicebolagen som bland annat tillhandahåller oljeplattformar och service till dessa. Denna aktivitet är förstås finansierad någonstans ifrån, och jag kan tänka mig att det är flera banker med stor exponering i Norge som nu börjar bli en smula oroliga för vart oljepriset tar vägen framöver. Om oljepriset ligger lågt under en längre period så kan det få katastrofala konsekvenser för de bolag som behöver ett högt oljepris för att klara sina lönsamhetsmål.

I den svenska bloggosfären så är det många som äger norska försäkringsbolag, och jag är inget undantag. I grova drag kan man säga att försäkringskostnaderna som vi konsumenter betalar, de pengarna lägger bolagen på hög och investerar. Så länge skadeutbetalningarna är lägre än intäkter + portföljavkastning så funkar det bra. En fråga jag ställer mig här är: hur ser de norska försäkringsbolagens exponering ut mot oljesektorn? Bör vi gräva djupare i detta eller ska man bara ignorera eftersom försäkringsbolagen investerar så konservativt ändå?

Mvh,
Snåljåpen

9 comments

 1. Hade hoppats att du redan gjort grovjobbet att gräva djupare. Hehe.. Blir konkurser aktuellt bland service kommer säkert premiebortfall ske, men annars är väl hur de ligger investerade? Har man försäkringar mot inkomstbortfall?

  1. Jag har faktiskt inte hunnit, men kommer gräva djupare i detta. Rent initialt så har jag sett att aktieportföljerna är rätt små så oavsett om exponeringen skulle vara total mot olja så är det knappt en tiondel av den totala investeringsportföljen. Alltså ingen jätteanledning till långsiktig oro oavsett.

   Mvh,
   Snåljåpen

  1. En del rapporterar kvartalsvis hur investeringsportföljerna ser ut. Tror inte det är krav på att rapportera exakt hur dessa ser ut även om det är praxis att rapportera utveckling och allokeringen mellan aktier/räntor. Tror tyvärr inte man kommer ner så djupt i detta grävarbete, men upplys mig gärna om du hittar något!

   Mvh,
   Snåljåpen

 2. Vet inte ifall du såg Avanzas presentation om Vardia. Men, Vardia har allt på bankkonto nu i tillväxtfasen. Rent generellt så har ju Nordiska försäkringsbolag låg aktierisk. Det klart viktigaste för Protector och Vardia är att kärnverksamheten fortsätter utvecklas riktigt bra.

  1. Nej, den presentationen har jag inte sett? Kan du länka? Min bild är precis som du säger att aktieexponeringen är väldigt låg i nordiska aktiebolag. Det verkar väl vara ca 85-90% räntor, så någon fenomenal avkastning från portföljen ska man inte få. Snarare ska väl den vara inflationsskyddad och det är på effektiviteten i försäkringsverksamheten som intjäningen ska komma!

   Mvh,
   Snåljåpen

 3. Nja, snarare att deras intjäning minskar eftersom norska kronor minskar i värde. Men de kommer tjäna nästan lika många norska kronor …

Leave a Reply