Portföljen just nu

Här kan man se vad som ligger i min huvudportfölj just nu. Innehaven uppdateras oregelbundet men omsättningshastigheten är relativt låg. I flera av bolagen har jag en aktiv agenda där jag vill vara en av de aktiva huvudägarna.

Jag har flera olika portföljer med lite olika inriktningar, t.ex. en i bolaget där pengarna ska vara mer tillgängliga, en tjänstepensionsportfölj, etc. Det som presenteras här är min noterade huvudportfölj där en betydande del av mina tillgångar återfinns.

Det finns många bolag som jag t.ex. nyligen svarat på twitter att jag äger men som inte återfinns nedan. Detta förklaras helt enkelt av att dessa innehav finns i en annan portfölj som jag inte har för avsikt att vara lika transparent med, av olika skäl.

Texterna om varje innehav är sparsamma i dagsläget men jag hoppas utveckla detta framåt. Bolagen nedan är i någorlunda storleksordning.

Uppdaterat 2023-07-07

Protector Forsikring

Det norska försäkringsbolaget som återfunnits i portföljen till och från sedan tidigt 2013. I stort sett konstant billigt och konstant missförstått. Otroligt duktigt investeringsteam bakom som hela tiden lyckats hitta bra avkastning till ett rimligt risktagande. Jag hoppas att jag äger detta även om 10 år.

Scandbook Holding

I portföljen sedan januari 2020. Scandbook är ett boktryckeri med verksamhet i Falun och i Klaipeda, Litauen. Lite kort kan man säga att i Falun finns ett snabbfotat digitaltryckeri som kan trycka korta serier med väldigt kort ledtid medan man i Litauen har möjlighet att köra större serier till lägre kostnad.

Jag köpte in bolaget till ca 3x fritt kassaflöde, och bolaget har mer än dubblats sedan dess men handlas ändå till ett ensiffrigt P/E-tal. Scandbook är ett typiskt “Olle-case”. Varför då?

Bolaget är pyttelitet med ett börsvärde på nu strax över 200 mkr. Då får man tänka att det var under 100 mkr när jag köpte. Små bolag flyger under radarn för de flesta investerare som inte vill vara här nere på smålistorna och gräva.

Jag fastnar ofta för bolag med låga marginaler och höga inträdesbarriärer. Ju lägre marginalerna är, desto mindre attraktivt är det att starta en konkurrent. På samma sätt bidrag också höga inträdesbarriärer i form av investeringskostnader till att hålla konkurrensen låg.

Kapitaltunga branscher med låga marginaler och dåliga framtidsutsikter kanske låter som det absolut sämsta att investera i, min erfarenhet är dock att det kan vara precis tvärtom. Så länge inte branschen och behovet försvinner helt så leder dessa situationer ofta till konsolidering och att en eller ett fåtal aktörer sitter kvar med mer eller mindre hela branschens lönsamhet.

När jag köpte aktien fanns det en missförstådd preferensaktie i bolaget som höll intresset borta, den finns förvisso kvar fortfarande men har spelat ut sin rätt. Preferensaktien hade rätt till all bolagets utdelning, fram tills att preferensaktieinnehavarna hade fått ta del av ett visst ackumulerat belopp. Detta gjorde att ingen vinst tillföll stamaktieägarna (den noterade aktien) och bolaget såg hopplöst ut. Ganska kort efteråt hade dock preferensaktieägarna fått hela det beloppet de var berättigade till vilket då gör att preferensaktien nu har samma rättigheter till vinst som stamaktierna. Inte jättekomplicerat egentligen, men precis den typen av upplägg som gör att många direkt skiter i att läsa vidare.

I skrivande stund (dec 2022) handlas aktien till P/E 6,7 och delar numera ut 3,1 %. Bolaget gör ganska stora avskrivningar vilket man bör hålla ögonen på och gör att bolaget handlas till 4,4x EV/EBITDA.

Detta är inget tillväxtcase, men jag tror inte heller att marknaden för tryckta böcker kommer att försvinna.

Avensia

I portföljen sedan någon gång 2014, på den tiden det var ett minikonglomerat och hette InXL. Avensia är det e-handelsnischade konsultbolagen från Lund som nu börjar bli stora med omsättning en bra bit över 400 mkr.

I grunden gillar jag konsultbolag ordentligt. Det finns inget kapitalbehov. Man kan köra bolagen defensivt utan skuldsättning och ändå nå hög avkastning. Genom fokus på kvalitet och rykte kan man växa av egen kraft. Man får sällan några tusentals procent i konsultbolag men avkastningen är ofta väldigt god över tid.

Bolaget har blivit lite missförstått de sista åren när den tidigare vdn satsade lite för hårt på att bygga organisation och kanske lite glömde bort att man i grunden är just ett konsultbolag där timmarna ska in och fakturorna ut. Kostnadskostymen ökades kraftigt samtidigt som även personalomsättningen verkade öka och att det generellt svajade till lite. Lite för mycket förändring på lite för kort tid i lite för fel riktning.

Idag är grundaren tillbaka i vd-stolen med en tydlig riktning mot lönsamhet igen. Det finns självklart utmaningar kvar, vilket de lanserade besparingsprogrammen pekar på, men framtiden ser trots detta väldigt ljus ut. E-handel är inte en fluga och att Avensia kommer fortsätta vara en av de starkaste aktörerna på marknaden ser jag som väldigt sannolikt.

Disclaimer: jag är affärskompanjon med bolagets vd i flera andra bolag så jag är förstås inte helt ofärgad.

Plejd

I portföljen till och från sedan notering 2016. Tyvärr har jag handlat bort mig och saknat den conviction jag behövt ha för att tjäna riktigt mycket pengar. Kan någon ha missat detta bolags framfart egentligen? Ett bolag jag fick förmånen att träffa innan IPO och har varit delägare till och från hela vägen. Nu är jag däremot positivare än någonsin rent operationellt men man måste svälja att värderingen inte lämnar några utrymmen för motgångar. Intressant case där tillväxten bör kunna komma i flera dimensioner samtidigt. Fler produkter lanseras på befintliga marknader samtidigt som befintliga produkter lanseras på nya marknader. Såna här bolag är notoriskt jobbiga att äga, det kommer bli en bumpy ride, men blickar jag 10 år fram i tiden så känner jag mig trygg.

LMK Group / Cheffelo

Sedan april 2023 sitter jag i styrelsen för LMK Group / Cheffelo och har därför svårt att uttala mig ytterligare.

I grunden är Cheffelo ett otroligt bolag med starka marknadspositioner på 3 marknader och 4 otroligt välkända varumärken. Jag tror genuint på konceptet med meal kits men tycker att det har saknats vissa steg i produktutvecklingen för att detta ska kunna nå en större marknad. Min åsikt var att flera bolag har för snarlika erbjudanden och krigar efter samma kunder med samma argument, någonting som sällan är bra för någon.

När jag köpte mina aktier i bolaget så var det utbredd konsensus att bolaget var konkursfärdigt och att nyemissionen var nära. Eftersom jag trodde på verksamheten långsiktigt så blev min huvuduppgift att försöka bilda mig en uppfattning om huruvida en nyemission var sannolikt eller inte. Detta tog otroligt många tankar, möten med ledning, diskussioner med andra aktieägare, möten med ledning hos konkurrenter, etc, innan jag hade bildat mig en ordentlig uppfattning. Min slutsats var att marknaden missbedömt bolagets kassagenerering och missförstått hur verksamhetens kassaflöde ser ut spritt över ett år. Samtidigt så ansåg jag att marknaden hade glömt att diskontera för alla motvindar som bolaget upplevde (inflation, ränteökningar, skenande matpriser, aggressiva konkurrenter, omställning av verksamhet till flexibla meal kits från fasta, osv). När jag försökte att justera lite för detta och titta igenom verksamheten så fick jag en helt annan uppfattning än den marknaden hade.

När bolaget sedan föreslog en utdelning så väcktes frågan på riktigt. Var ledningen gravt inkompetenta eller hade marknaden helt enkelt tänkt så fel? Min uppfattning var så tydlig att jag fick en fin rubrik i DI som jag möjligtvis får äta upp i framtiden. 

Samtidigt ansåg jag att det behövde göras vissa strategiska prioriteringar i verksamheten som jag inte kunde bedöma från utsidan huruvida de faktiskt gjordes korrekt eller inte. Därför ville jag engagera mig i styrelsen för att hjälpa bolaget fatta rätt beslut och för att på riktigt få långsiktigt stöd från ägare med en långsiktig horisont.

Sedan april -23 sitter jag i bolagets styrelse och gör mitt bästa för att bolagets ska utvecklas i rätt riktning framåt.

Envirologic

Sedan april 2023 sitter jag i styrelsen för Envirologic och har därför svårt att uttala mig ytterligare.

Envirologic är ett bolag jag följt många år innan jag valde att investera. Bolaget producerar och säljer automatiserade och programmerbara tvättrobotar för grisstall. Både tekniskt och verksamhetsmässigt är det betydligt sexigare än det låter. I grunden är det en produkt som funnits på marknaden i över 20 år, sålts i över 1000 exemplar och finns på över 30 marknader i världen. Att en sån produkt kan döljas bakom ett bolag med marknadsvärde runt 20 mkr (när jag köpte) var för mig en gåta.

Eftersom produkten säljs via distributörsnät internationellt med en väldigt slimmad organisation i huvudsak fokuserad på produktion och utveckling så finns förutsättningar för goda marginaler. Marginalerna har inte riktigt kommit till sin rätt innan pga olika, enligt mig, felbeslut i verksamheten samt perioder av externa utmaningar.

Jag följde bolaget många år och ägde en liten bevakningspost för att hålla koll på när något skulle hända med verksamheten. När det blev ett nytt vd-byte och sonen till en av de största ägarna klev in så väcktes mitt intresse. Efter åtskilliga möten så trillade mina pusselbitar på plats och jag insåg att förutsättningarna för första gången fanns på plats för bolaget att kunna ta nästa steg.

Jag uttryckte mitt intresse för att hjälpa till och engagera mig och sedan april -23 sitter jag i styrelsen och försöker hjälpa bolaget utvecklas vidare.

ABAS Protect

Ett litet stängselbolag från Ambjörnarp med en nästan 100-årig historia. Jag kom in i bolaget när det fortfarande var onoterat och det fanns en plan om att notera bolaget i framtiden. Timingen på noteringen blev till slut riktigt dåligt vilket gjort att ingen riktigt tittat ordentligt på bolaget sedan det noterades. Samtidigt hade de ett brutet räkenskapsår och en nybildad koncern som gjorde det lite omständigt att få en överblick över siffrorna.

Jag besökte bolaget långt ute i skogarna (på riktigt långt ute!) och gillade det jag såg. En relativt lågteknologisk produkt men där det stora värdet ligger i kundrelationerna och leveransprecisionen. Att skala upp produktionskapaciteten är inte överdrivet dyrt, maskinerna är relativt billiga och det mesta som behövs är mannakraft. Samtidigt är produkternas värde relativt lågt och fraktkostnaderna höga, vilket gör att produktion på andra sidan jorden sällan lönar sig.

Bolaget återstartades efter en konkurs av bolagets nuvarande huvudägare. Efter många års hårt slit börjar bolaget nu må riktigt bra och växer tvåsiffrigt samtidigt som man håller lönsamhet.

Stora delar av ledningen har köpt in sig i verksamheten samtidigt som “grundaren” sitter kvar med kontroll och en långsiktig agenda.

Om bolaget kan fortsätta växa över 10 % med en marginal som närmar sig 10 % och inte har ett stort CAPEX-behov så sitter jag gärna som långsiktig ägare. Om 10 år känner jag mig trygg med att detta kommer ha blivit en bra affär.

OBS: Köp inte det jag köper, gör alltid din egen analys, osv.

Leave a Reply