10 år utan trygghet

I år är det 10 år sedan jag sa upp mig och startade eget.  Då var jag 24 år, hade ett väldigt välbetalt jobb (nära dubbelt mot vad jag har i lön idag, 10 år senare..), inga lån och livet var allmänt lätt. Är det någonstans man har möjlighet att stoppa undan mycket pengar och… Continue reading 10 år utan trygghet

Kapitalallokering och värdeskapande

Ett begrepp som jag slänger mig med rätt ofta, men som folk reflekterar över allt för sällan, är kapitalallokering. Kapitalallokering handlar i grunden om att fördela resurser så att de i framtiden skapar det största möjliga värdet. Eftersom ett aktiebolag per definition är en sammanslutning i syfte att tjäna pengar åt sina aktieägare så blir… Continue reading Kapitalallokering och värdeskapande

Outsiders återbesökt

En av finansbranschens absolut mest frekvent rekommenderade böcker är William Thorndikes klassiker The Outsiders. Anledningen till att den så ofta rekommenderas är för att den är fullpackad av lärdomar för hur man skapar värde i ett bolag, samtidigt som den är uppdelad i 8 korta berättelser och är otroligt lättläst. Jag återkommer ofta till den här… Continue reading Outsiders återbesökt

Att förstå Michael Porter

Pratar man om företagsstrategi och konkurrensfördelar så är det omöjligt att inte nämna Michael Porter. Det är många som tröskat igenom hans böcker på universiteten och bland företagsledningar så är hans verk att anse som obligatorisk läsning. Michael Porters alla alster är helt enkelt klassiker. Men som Mark Twain sagt, problemet med klassiker är att… Continue reading Att förstå Michael Porter