Fundamental eller teknisk analys?

I grova drag så finns det två sätt att analysera en aktie, genom fundamental analys eller genom teknisk analys.

Vad är fundamental analys?

Fundamental analys utgår ifrån bolaget och bolagets siffror när man tittar på aktien. Man tittar på hur mycket pengar bolaget tjänar, hur framtidsutsikterna ser ut och försöker därigenom ge bolaget ett värde. Det värde man kommer fram till delar man sedan på antalet aktier och får på så vis fram det pris man tycker att aktien är värd. Tanken här är att man ska kunna värdera ett bolag till ett visst pris och sedan försöka köpa det för mindre än vad man tycker att det är värt.

Många som använder sig av fundamental analys kallas för värdeinvesterare, och det kommer från att man utgår ifrån bolagets värde innan man köper aktier. För att bli duktig på fundamental analys så måste man lära sig att läsa bokslut, resultaträkningar och balansräkningar från grunden. Man måste ha en bra förståelse över vad de olika siffrorna betyder för företagets värde. Dessutom behöver man en bra förståelse för företagets verksamhet. Olika verksamheter behöver värderas på olika sätt. Ett industribolag och en bank kommer se väldigt olika ut i balansräkningen, och då måste man veta vad man ska titta efter. Vill man få en bra introduktion till vad fundamental analys är så rekommenderar jag boken Why are we so clueless about the stock market? av Mariusz Skonieczny. Vill man bli en riktig expert så rekommenderar jag den stora värdeinvesteringsbibeln av Aswath Damodaran, Investment Valuation.

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys är den raka motsatsen till fundamental analys. Istället för att titta på bolagets värde så utgår man enbart från rörelser i aktiens pris. Det finns någon form av inneboende teori att man kan förutspå hur aktien ska röra sig i framtiden genom att titta på hur den rört sig historiskt. Den tekniska analytikern tittar efter olika mönster i aktiegrafen för att därifrån gissa sig till hur aktien kommer att röra sig framöver.

Personligen är jag inget fan av teknisk analys på det sätt som det är beskrivet i litteraturen. Aktier rör sig definitivt i mönster, men det handlar mer om psykologi och flockbeteende än mönster i aktiekursen. Istället för att gräva djupt i teknisk analys så tycker jag att man kan läsa böcker om börspsykologi och gruppbeteenden.

1 comment

  1. Det finns ändå de som framgångsrikt tillämpar teknisk analys. Avanzamannen till exempel. Det här avsnittet handlar visserligen om analys och att välja värdepapper. Dock att så olika metoder kan ge bra utdelning, visar att det finns annat, som är minst lika viktigt. Riskhantering till exempel.

Leave a Reply