Vad är aktier?

Är du intresserad av att lära dig vad aktier är? Kanske vill du lära dig handla? Kanske vill du tjäna lite extra pengar eller bara lära dig mer om hur det fungerar. Här finns en kort förklaring som beskriver det absolut mest grundläggande.

Vad är en aktie?

En aktie är en del av ett aktiebolag. Om man äger en aktie så äger man alltså en del av ett företag. En aktie är alltså inte bara någonting på pappret utan man äger faktiskt en del av en existerande verksamhet!

Varför ska jag äga aktier?

Det kan finnas flera anledningar till att äga aktier, men den absolut vanligaste är förstås att man vill tjäna pengar. Det finns 2 sätt att tjäna pengar på aktier, genom aktieutdelning och genom prisuppgång. Det lättaste sättet är att ta del av utdelningen. Bolag som gör en vinst väljer ofta att dela ut en del av vinsten till sina aktieägare, det är det som kallas för utdelning. Det som man ofta pratar om är förstås att tjäna pengar på att handla med aktier, att köpa billigt och sälja dyrt. Det här är väldigt enkelt på ett teoretiskt plan, men i praktiken är det väldigt svårt. Låt mig återkomma till det.

Vad är skillnaden på A- och B-aktier?

Som aktieägare så har man vissa rättigheter, bland annat en rösträtt. Det innebär att man får komma på bolagets årsstämma och besluta om olika saker, bland annat vilka som ska ingå i styrelsen samt vad dessa personer ska tjäna. Det är styrelsen som i sin tur utser VD i bolaget, så genom att vara aktieägare har man stor möjlighet att påverka.

Den enda skillnaden mellan en A- och en B-aktie är rösträtten. Aktierna är identiska i allt förutom röstvikten. En röst från en A-aktie kan t.ex. vara värd lika mycket som 10 st B-aktier. Genom att dela upp aktierna i röststarka och röstsvaga aktier så kan bolagsgrundare sälja ut en stor del av ägandet i ett bolag men ändå behålla kontrollen genom att bara sälja röstsvaga aktier.

Hur köper jag en aktie?

Om vi leker med tanken att man vill köpa Investors B-aktie, då är det ganska jobbigt att gå ut på stan och leta upp någon som äger denna aktie. Om du väl hittar någon så kanske hon inte ens vill sälja till dig eller inte alls har samma uppfattning om priset som du har. Istället för att själv leta upp en säljare så har vi börsen. Börsen är en digital marknadsplats som parar ihop köpare med säljare, precis som Blocket eller Tradera.

Som privatperson kan man inte handla på börsen direkt, utan man måste gå genom en mäklare. Historiskt har man använt sig av sin bank för att göra det, men de sista 15 åren så har det istället blivit mycket vanligare att använda nätmäklare eftersom avgifterna är mycket lägre därigenom. Själv använder jag nätmäklaren Avanza som är Sveriges största aktör, mätt i omsättning på börsen. Självklart finns det även andra alternativ.

Vad bestämmer aktiepriset?

Aktiens pris får man genom att ta bolagets hela värde och dela det med antalet aktier. Om ett bolag är värt 100 miljoner och det finns en miljon aktier, då ska aktierna kosta 100 kr/st. Om aktien kostar 1 kr eller 100 kr har alltså ingenting att göra med om det är dyrt eller billigt, det är priset på hela bolaget som är intressant. I skrivande stund så kostar en aktie i SKF ca 216 kr och en aktie i Autoliv 967 kr. Båda bolagen är värda ungefär 100 miljarder kr vilket förstås kommer ifrån att det finns olika antal aktier i båda bolagen.

Varför ändras priset?

I grund och botten handlar det om att börsen är en marknadsekonomi som utgår ifrån utbud och efterfrågan. Om efterfrågan ökar men utbudet är konstant, då ska priset gå upp. Om utbudet ökar men efterfrågan är konstant, då ska priset gå ner. Frågan är förstås varför utbud och efterfrågan förändras? Som beskrivet tidigare så finns det 2 sätt att tjäna pengar på aktier, genom utdelning och via handel. Det är från utdelningen som aktiens värde kommer och det är alltså förändringar i förväntningar om bolagets utdelning som får priset att ändra sig. T.ex. om USA skulle bestämma sig för att sänka momsen på kläder så skulle H&M’s vinst öka och man skulle då kunna dela ut mer pengar. Detta skulle då leda till att priset går upp eftersom marknaden höjer sina förväntningar.

Leave a Reply