Vad är fonder?

När jag började min investeringskarriär vid 14 års ålder så var det fonder som gällde. Fonder kanske känns komplicerat, men om jag förstod det i tidiga tonår så förstår du nog att det inte alls är speciellt svårt.

En fond kan man jämföra väldigt mycket med en aktie. När man äger en aktie så äger man ett företag och allt det som företaget gör. Om det är ett industribolag så äger man bolagets maskiner, deras material, deras varor, ofta deras fastigheter och allt annat som bolaget äger. Precis likadant funkar det med en fond, men fonden äger inte maskiner, utan fonden äger istället företag och värdepapper.

Fonden ägs gemensamt av alla som investerat i fonden. Om du äger 1 fondandel och det finns 100 andelar, då äger du alltså 1/100 av allt som fonden äger. Man kan se fonden lite som en portfölj. Fonden har också en förvaltare som ansvarar för vad som ska ligga i portföljen vid varje givet tillfälle. Förvaltaren har alltså i uppdrag att maximera avkastningen åt ägarna så mycket som möjligt, precis som en VD har samma uppdrag i ett företag.

Den vanligaste typen av fond är en aktiefond, och det är alltså en fond som till största del investerar i aktier. En annan vanlig fondtyp är räntefonder, som investerar i räntebärande värdepapper så som obligationer och statsskuldsväxlar. Läs gärna mer om räntefonder i detta inlägg. Det finns många andra typer av fonder med olika inriktningar. T.ex. biotech, teknologi, emerging markets osv.

Vill du köpa en fond så gör du det lättast genom en nätmäklare, t.ex. Avanza. Det går också att köpa via de vanliga storbankerna, dock så äger bankerna ofta egna fondbolag som har egna fonder. Eftersom bankerna vill tjäna så mycket pengar som möjligt så erbjuder de nästan enbart sina egna fonder. Nätmäklarna har istället som affärsidé att vara just mellanhand och har därför sällan egna fonder utan tjänar pengar på att erbjuda andras fonder. Därför kan de erbjuda ett mycket bredare utbud, ofta över 1000 olika fonder. Om en fond har en avgift på t.ex. 1 % så kommer en del av denna avgift gå till nätmäklaren som tack för att fonden når ut till mäklarens alla kunder.

Leave a Reply