Varför börsnotera?

Varför väljer vissa att börsnotera sina bolag? Varför är inte alla bolag börsnoterade?

Den vanligaste anledningen till att man börsnoterar ett bolag är för att man har ett behov av kapital. Man kanske vill starta en ny fabrik för att kunna producera ännu mer varor eller så kanske man vill finansiera ett forskningsprojekt för ett läkemedel mot cancer.

Ett typiskt exempel är fastighetsbolag. Om man som privatperson vill köpa en bostad eller fastighet så är det oftast inga problem att låna upp till 85 % av beloppet från banken. Resterande 15 % får vi bidra med från våran egen ficka. Om man är ett företag så får man sällan låna mer än 60 % av banken, vilket förstås betyder att man måste ha allt mer egna pengar. Om man äger en fastighet och vill växa så får man vänta tills den första fastigheten genererat så mycket vinst så man har råd med 40 % i eget kapital till nästa investering. Eftersom detta kan ta lite väl lång tid så väljer fastighetsbolagen ofta att ge ut nya aktier för att få in mer pengar och på så sätt kunna växa fortare. Vanligt är att man finansierar en del av affären med gamla vinster och en del med pengar från nytryckta aktier.

En annan anledning till att börsnotera kan vara för att grundarna vill göra en exit. Kanske har man drivit bolaget i 10 år och vill nu dra sig tillbaka, köpa ett hus på Bahamas och dricka drinkar resten av livet. Då är ett bra sätt att sälja bolaget på börsen.

Fördelar:

  • Det är lättare att få tillgång till kapital löpande. Är man väl börsnoterad så är det enklare och billigare att ge ut fler aktier.
  • Man kan göra anställda till delägare genom optionsprogram. Det kan ge långsiktig lojalitet och motiverade arbetare.
  • Man kan göra uppköp med aktier. Kanske vill man köpa upp en konkurrent men inte betala i pengar, då kan man istället emittera nya aktier som man betalar med.
  • Mfl.

Nackdelar:

  • Det är väldigt dyrt att börsnotera ett bolag. Man behöver hjälp av rådgivare, jurister, mäklare osv. Man behöver betala för marknadsföring, om ingen vet om att bolaget ska börsnoteras så kommer ingen att köpa aktierna.
  • Det finns stora regelverk för hur olika händelser i bolaget ska rapporteras. Insiders i bolaget får inte längre handla med aktien hur som helst.
  • Mfl.

Leave a Reply