Pensionssparandets vara eller icke vara …

Nu börjar vi närma oss nyår igen och det är dags för många att fylla på IPS-kontot med de 12000 avdragsgilla kronorna. Men dem allra flesta har inte ett IPS-konto även om de inte helt kan förklara varför. Gemene Svensk är fruktansvärt värdelös på att hålla koll på sitt pensionssparande (dålig på sin ekonomi i regel), jag vet egentligen inte varför eftersom det är extremt viktigt och jag själv har lagt ner mycket tid på att läsa på om just pensionssparande. För mig kommer det inte att bli någon chock hur lite pengar jag får när jag väl blir pensionär och det borde inte bli någon chock för er heller! Vad min statliga pension kommer att landa på är totalt omöjligt att svara på i dagsläget då det är helt beroende av 40 års framtida inkomst och den kan vara en smula problematisk att förutspå… Vad jag kan göra är att räkna ut de pengarna jag kan spara privat och se hur mycket dem skulle kunna ge mig vid pensionsåldern som vi för tillfället uppskattar till 65 år.

Ett IPS-konto är ett typ av aktie/fond-konto med schablonbeskattning, avdragsgillt sparande och låsta pengar tills dess du fyller 55 år. Alltså varje år tar staten ut en skatt på hela beloppet som ligger i ditt IPS-sparande oavsett om pengarna har ökat eller minskat i värde, denna skatt är normalt på strax under 1%. Detta kan jämföras med ett vanligt aktiekonto där du betalar vinstskatt på ~30% av alla vinster. Med avdragsgillt sparande så menas att de pengar du sätter in på IPS-kontot är avdragsgilla upp till 12000 kr. Det betyder alltså att ju högre inkomstskatt du har, desto mer får du dra av. En person med 30% inkomstskatt får dra av 3600 kr medan en person med 35% inkomstskatt får dra av 4200 kr. Dessutom är som sagt pengarna låsta tills du är 55 år vilket innebär att om du skulle hamna i ekonomisk knipa och bli i ett enormt behov av pengar, så kan du inte ta av dessa oavsett hur mycket du skulle vilja.

Det här med avdragsgillt sparande låter attraktivt, men det finns någonting som behöver tas hänsyn till: du får betala “inkomstskatt” när du tar ut pengarna vid pension. Dvs. du sätter in skattade pengar och skattar igen för att få använda dem. Så för att det ska löna sig med ett IPS-konto så bör du alltså i dagsläget betala en högre inkomstskatt än vad du kommer att göra när du går i pension. Ju mer du tjänar nu, desto mer tjänar du på att IPS-spara. Låter det komplicerat? Inte alls.

Vi gör ett kort räkneexempel (utan att ta hänsyn till inflation). Vi ponerar att du kommer att få 6% avkastning på dina pengar fram tills pensionsålder och vi ponerar att du idag är 25 år gammal (vilket jag tror representerar snittåldern för bloggens läsare). Om du sparar 12000 om året avdragsgillt till 6% avkastning så kommer du vid pensionsåldern att ha 2,1 miljon (2 099 407). När du tar ut dessa tänker vi att du måste betala 30% skatt*, dvs. du ska skatta 629 822 kr av de 2 099 407 kr som du har. Om du då sparade den avdragsgilla delen varje år (3600 kr vid 30% skatt) och sparar dem likadant (men inte bundet) så kommer du då att ha 629 822 kr. Alltså exakt samma belopp som skatten du ska betala för att plocka ut pensionen. Alltså har du gått +-0 jämfört med att ha haft ett obundet sparande utan avdrag.

Men om vi nu säger att du har 35% i skatt nu och sparar 12000 om året avdragsgillt till samma avkastning, och du placerar dina avdragna skattepengar (4200 kr) i ett likadant obundet sparande. Då kommer du vid pension att ha 2,1 miljon på IPS-kontot (fortfarande 12000 kr in varje år) men på det andra kontot ha 728 251 kr som ska täcka upp för skatten på uttaget ur IPS-kontot som då är på 629 822 kr. Alltså har du gått +98 429 kr.

Att tjäna 98 429 kr på 41 år jämfört med att ha sparat på ett vanligt aktiekonto/kapitalförsäkring/ISK tycker inte jag är speciellt attraktivt med tanke på att pengarna som sagt är bundna tills dess du fyller 55. Hur tycker jag att du ska pensionsspara? Öppna en kapitalförsäkring/ISK och fixa en månadsöverföring på 1-2% av din skattade inkomst och sätt in det på en bra och billig Indexfond, t.ex. Avanza Zero. Din avkastning kommer då att följa stockholmsbörsens utveckling och du får en bra riskspridning över Svenska företag. Vill du sprida riskerna utanför Svenska börsen så kan du komplettera med en global indexfond. Mer om indexfonder en annan gång.

Jag hoppas ni har blivit lite klokare. Och vad ni än gör, köp inga klassiska pensionsförsäkringar från banker/försäkringsbolag. Det är avgifterna på dessa som gör att deras säljare får enorma bonusar. Dvs. ni blir grundlurade och de skrattar från en strand på Mauritius.

* Här antar jag att din skatt som pensionär blir 30%. Vad den egentligen blir är osäkert och förmodligen lägre.

Leave a Reply