Oljeskolan: del 1 – Hur ser oljebranschen ut?

Alla läser vi nyheter om oljeaktier hit och dit men få kanske det är som faktiskt förstår vad det är som rapporteras. Jag är själv långt ifrån ett proffs på oljebranschen men tänkte att vi tillsammans ska försöka redogöra för dom allra mest grundläggande begreppen. Genom att känna till dessa begrepp så kommer vi fort att uppfattas som experter av dom som absolut inte är det :). Första delen i oljeguiden kommer att handla om upstream och downstream; vad betyder det egentligen? Det kan tänkas självklarheter för dom som varit med ett tag, men vi börjar på ruta ett och försöker få oljeguiden att växa sig mogen framöver.

Till en början så delar man alltså upp oljebranschen i två olika delar, upstream och downstream. Upstream är den del som handlar om att leta, borra och ta upp råolja och gas medan downstream handlar om att raffinera och distribuera vidare. Den raffinerade oljan kan bli t.ex. bensin eller säljas vidare till petrokemisk som vidare raffinerar och blandar olja till olika produkter, t.ex. motorolja eller rostlösare. Africa Oil, som jag har i min portfölj, är verksamt inom upstream, man letar och borrar efter olja. Alliance Oil jobbar t.ex. både med upstream och downstream. Det finns såklart bolag som också jobbar enbart med downstream, t.ex. Preem. Man brukar säga att upstream har betydligt högre risk än vad downstream har. I upstream så har man kanske inte alltid några bevisade reserver utan borrar oftast i hopp om att finna några. Såklart finns det undantag så som Lundin Petroleum som har enorma påvisade oljefyndigheter men som fortsätter att borra och eftersom man har dessa reserver i ryggsäcken så blir det inte lika stor kris ifall man skulle borra torrt i ett hål utan att hitta någon olja. För ett bolag som inte har några reserver och ingen produktion så kan ett torrt hål däremot betyda konkurs eller nyemission. Africa Oil har t.ex. som vision att leta och borra efter olja i Afrika, och när man hittat olja så ska man sälja dessa fält eller låta andra hyra in sig och ta upp oljan för att på så sätt finansiera vidare nytt letande efter mer olja, men det finns såklart bolag som både letar och producerar själva.

För den som är mer intresserad av att lära sig mer om olja och oljebranschen så rekommenderar jag Morgan Downeys bok Oil 101. Boken hittar du på Bokus, Adlibris eller CDON.

Mvh,
Snåljåpen

Leave a Reply