Sänkt styrränta – hur och varför påverkas valutorna?

Valutahandlarna fick nog vatten på sina kvarnar nu när riksbanken sänkte styrräntan. Direkt tappade svenska kronan 1,62 % mot dollarn vilket är en rejäl rörelse för en dag. De som hade spekulerat i den rörelsen blev säkerligen rikligt belönade. Men hur kommer det sig egentligen att valutorna rör sig så kraftigt när riksbanken petar på räntan? Hur hänger landets valuta egentligen ihop med styrräntan?

sänkt ränta

Ett av centralbankernas viktigaste uppdrag är att kontrollera inflationen i ett land. För lite inflation är dåligt, för mycket inflation är katastrof. Därför har centralbankerna ofta inflationsmål som de försöker se till att ekonomin följer, och den sista tiden så har den svenska riksbanken inte riktigt lyckats med att nå sitt inflationsmål på 2 %.

För att hålla inflationen på en bra nivå så kommer centralbankerna att ändra i styrräntan. Om man tycker att inflationen skenar iväg för högt så kommer man att höja räntan vilket då agerar som en broms för ekonomin. Det blir dyrare att låna och det blir allt mer lukrativt att spara pengar. Tvärtom gäller om inflationen är för låg eller rent utav saknas helt. Då sänker man räntan vilket gör att det blir billigare att låna, vilket då gör att befolkningen får mer pengar över och således kan spendera mer och på så vis få igång ekonomin.

Länders olika räntor är vad som styr flödet av kapital till eller från dessa länder. Ett enkelt exempel är att tänka: om vi har 2 sparkonton, ett i t.ex. Norge och ett i Sverige. I Norge så är räntan 1,5 % medan den i Sverige är 0,25 %. I vilket land skulle du helst spara pengar? Eftersom ingen vill ha pengar till 0,25 % ifall man kan få det 6-dubbla så kommer kapitalet att flytta till Norge. För att flytta dina pengar till det norska sparkontot så kommer du behöva växla till norska kronor, du kommer alltså att sälja SEK och köpa NOK. Det är nu som det magiska med utbud och efterfrågan kommer fram. När detta händer med en enorm omfattning med hundratals miljarder som flödar mellan länder, då kan förändringarna i valutakurserna bli drastiska eftersom det köps och säljs en jäkla massa.

Det som gör valutahandel så intressant är att alla vet vad som händer med valutorna när räntorna förändras, det svåra är att gissa vad som ska hända innan det händer. Om man t.ex. kan veta vad riksbanken kommer ge för räntebesked innan det publiceras, då skulle det vara extremt lönsamt att handla med valuta. Tyvärr har jag ingen hotline till Stefan Ingves, kanske borde jag skaffa en?

Mvh,
Snåljåpen

2 comments

Leave a Reply