Snabba tankar om Protector Forsikring

protector forsikring

Nu är inte jag den som skriver 5000 ord om vad jag tyckte om årsrapporten från Protector Forsikring, sånt finns det “mer kvalificerade” personer som kan göra. Istället vill jag bara kasta fram några siffror som jag ägnade lite tankar åt när rapporten kom och snabbt resonera kring vad jag tycker om det.

Nuvarande aktiepris 49 NOK.
P/E på 2014: 9,5

Vinst per aktie 4,63 NOK. +33 %
Utdelning per aktie 2 NOK (1,75)

Stabil och fin utdelning som dock är lite lägre än vad jag själv hade gissat på. Jag hade gissat på en utdelningshöjning om ca 30 % och ville således se dryga 2,25 NOK. Man måste ändå sätta saker i perspektiv och inse att 4 % direktavkastning i ett bolag som växer i den här takten, och med lönsamhet, är bäst i klassen. Man har en utdelningspolicy som säger att man ska dela ut 30-50 % av vinst efter skatt, och i år blir det 43 %. Detta bör kunna höjas med tiden.

Gross Premiums Written: 2,274 MNOK, +28 %
Combined Ratio: 84,5 % (86,7)

Försäkringsverksamheten fortsätter växa enormt och med en helt overklig lönsamhet. Många försäkringsbolag i utlandet håller en combined ratio på runt 100% för att sedan plocka vinsten från investeringsportföljen, någonting som alltså inte gäller för Protector. Med en så pass lönsam och stabil försäkringsverksamhet så finns det mycket utrymme till att dela ut mer pengar framöver, tillväxten är billig.

Investment return: 236,8 MNOK (256,7)

Protector har en normaldefensiv placeringsinriktning i sin investeringsportfölj, precis som andra skandinaviska försäkringsbolag har. Detta innebär förstås, i rådande ränteläge, att avkastningen blir betydligt lägre än väntat. 2013 nådde man en totalavkastning i portföljen på 7 %, att jämföra med årets 5,3 % vilket förstås är betydligt lägre. Q4 2014 var inget fantastiskt investeringskvartal där totalresultatet blev 0,3%. Man får dock tänka att Oslobörsen, på grund av oljepriset,  faktiskt hade en negativ avkastning under perioden, så ränteplaceringarna kan man inte bara klaga på.

Sammanfattning

Ja, vad ska man säga. Om man sätter allt i sitt perspektiv så tuffar Protector Forsikring på precis som vanligt. Alltså, som vanligt om man jämför med det bolag vi är vana vid att se, jämför man med konkurrenter så är detta högst ovanligt.

Tips:

Lek lite med att värdera bolaget utan investeringsportföljen, och sen leker ni lite med att värdera enbart investeringsportföljen. Vad kommer ni fram till? Är Protector Forsikring dyrt?

Mvh,
Snåljåpen

2 comments

  1. Protector är det bolag som har lägst kostnad per ansatt i hela branschen, därför kan de göra sådanna otroliga resultat.
    Smart sätt, nytänkande och kreativt.

    Ps. Det syns även på premierna, väldigt låga.

    /Försäkringsmäklare i Norge

Leave a Reply