Hög avkastning betyder inte framgång

förväntad avkastning

Någonting jag ofta tänker på är vad den förväntade avkastningen är på mina investeringar. Det är ingen hemlighet att mina investeringar gått riktigt, riktigt bra de sista åren, men frågan är om jag för den sakens skull har tagit bra investeringsbeslut? Inte nödvändigtvis! Vi måste lära oss att skilja mellan faktisk avkastning och långsiktigt förväntad avkastning.

Det här är någonting som kan kännas uppenbart för alla som har en gnutta pokerteori med sig, men det verkar vara riktigt många som inte riktigt förstår detta.

Vid varje investering så finns det flera möjliga utfall, positiva och negativa. Vi förenklar och utgår ifrån att det bara finns 2, vinst eller förlust. Om jag har 90 % sannolikhet att vinna och få rätt i min investering, betyder det att jag ska köpa? Svaret kan vara ja, men måste inte vara det. För att vi ska kunna avgöra om vi har en bra risk/reward så måste vi förstås blanda in summor. VAD vinner jag och VAD förlorar jag? Situationen är inte digital.

Om vi har 90 % sannolikhet att tjäna 100 kr men 10 % sannolikhet att förlora 1000 kr, är det fortfarande en bra investering? Problemet som jag ser det är att väldigt många verkar titta på hur det har gått historiskt för att bedöma om man är en bra investerare eller inte, men ingenting kunde vara mer fel. Det viktigaste är att utvärdera hur det KUNDE ha gått och hur det statistiskt kommer att gå i längden. Det är alltså viktigt att skilja på faktisk avkastning och förväntad avkastning. En person med dålig avkastning men hög förväntad avkastning är en bättre investerare än en med hög faktisk avkastning och låg förväntad avkastning.

I vår värld så kan bara ett enda utfall inträffa eftersom tiden är…som den är och inte går att backa. Varje investering får bara ett utfall även om väldigt många olika utfall från början är möjliga. Det är lätt att göra tankevurpan att det som faktiskt inträffade var det enda som kunde inträffa, men så är det inte. Det man bör göra är att analysera och tänka: om jag hade gjort om min investering 1000 gånger, hade resultatet fortfarande bra? Ännu mer extremt blir jämförelsen om vi säger att det är 1 % chans att det går vägen där man dubblar pengarna men 99 % chans att förlora allt. Bara för det gick vägen så tog man inte ett bra beslut.

Vi får inte förväxla avkastning med förväntad avkastning. Bara för att du tjänade pengar i denna verklighet så betyder det inte att du skulle gjort det i alla möjliga verkligheter. Vi måste lära oss att titta på alternativen, det är det viktigaste.

Om allt detta och mer handlar Nissim Nicholas Talebs bok Fooled By Randomness, en av de bästa böcker jag läst.

Mvh,
Snåljåpen

Leave a Reply