Om Snåljåpen

Jag har tänkt att inleda min bok med ett väldigt kort kapitel som heter “Om författaren”. Tanken är att man här ska få en väldigt kort inblick i vem jag är. Alla läsare är säkerligen inte intresserade vilket innebär att detta kapitel måste hållas kort men ändå inspirerande.

Min initiala tanke var att det kanske absolut bästa är om någon annan får skriva detta kapitel? Det kanske vore tufft om detta kapitel, istället för att vara en livshistoria av mig, kunde vara ett par citat från vad mina läsare sagt om mig? Är det någon som känner sig manad? Jag tänker framförallt på mina bloggvänner men även på alla ni anonyma läsare som inte vill röja era identiteter. Vad tycker ni egentligen om mig? Skriver jag bra? Ärligt? Beskrivande? Ytligt? Dåligt? Lättsamt?

Det ska inte vara ett inslag som göder mitt ego, utan snarare ett par realistiska åsikter om mig och mitt skrivande. Kanske kan det börja med ett par rader av mig själv om vem jag är, vad jag heter, vart jag bor, vad jag jobbar med etc, precis som alla författare har någonstans i sina böcker. Men det är egentligen det här, lite mer ärliga, från er andra, som jag skulle tycka var så häftigt att få med.

Säg gärna vad ni tycker. Är det en dålig idé så såga mig gärna!

Mvh,
Snåljåpen

1 comment

  1. Tja! Det är väl brukligt för en boks trovärdighet att ha med, för bokens innehåll, relevanta fakta om författaren som t ex utbildningar, vilka tidigare frågor och projekt som man drivet och vilka resultat man uppnått tidigare.

    /Anders

Leave a Reply