Nybörjarskolan: Vad är en aktie?

Oavsett hur ointresserad man är av aktier och börsen så finns det vissa grundläggande saker som man bör ha koll på. Anledningarna till detta är flera, men det är primärt på grund av att hela vårt ekonomiska system är uppbyggt kring detta. Hela vårt pensionssystem är uppbyggt kring aktier och fonder, och för att veta vad som händer med din pension så är det därför viktigt att förstå varför det blir som det blir. Därför kommer jag att starta en artikelserie som jag kallar för nybörjarskolan där jag går igenom olika centrala begrepp och koncept som man bör känna till oavsett hur ointresserad man är. Tanken är att jag ska beskriva dessa saker på en “need-to-know”-nivå där allt lull-lull filtreras bort och enbart relevant information presenteras så att serien ska bli så enkel som möjligt att läsa och följa. Första delen i den här skolan kommer att handla om frågan: vad är en aktie?

En aktie är egentligen en ägarandel av ett företag. Om du köper aktier i Volvo så betyder det t.ex. att du äger Volvo. Du äger förstås inte hela företaget helt själv, men du äger en del av det, tillsammans med många andra. Om man är aktieägare så innebär det att man har en rättighet att rösta på bolagsstämman där olika frågor kring verksamheten besvaras. Man har också en rätt att ta del av bolagets vinst i form av aktieutdelningar. Alla bolag ger inte aktieutdelningar även om dom går med vinst, i många fall så investeras istället vinsten tillbaka in i verksamheten i hopp om att i framtiden kunna gå med ännu mer vinst. Dessa frågor, bland andra, behandlas på bolagsstämman.

En aktie kan ge dig en vinst på två sätt. Det första är att bolaget gör en vinst och bestämmer sig för att dela ut dessa pengar till sina aktieägare. Om du då äger 1 % av aktierna i bolaget så kommer du att få 1 % av de utdelade pengarna. Det andra sättet är att priset på aktien går upp vilket leder till att du kan sälja aktien med en vinst eftersom priset du säljer för är högre än priset som du köpte för.

Aktiens pris bestäms av marknaden, dvs. enligt tillgång och efterfrågan. Om många vill köpa och få vill sälja så går priset upp, och om få vill köpa och många sälja så går priset ner. Om jag t.ex. vill köpa 100 st aktier i Volvo för 100 kr så betyder detta att någon annan måste vilja sälja 100 st för 100 kr. Om säljaren vill sälja för 110 kr så får du ta ställning till om det är värt att betala 10 kr mer per aktie eller om du hellre står över köpet. Om du vill sälja aktier som du har så fungerar det precis likadant.

När man pratar om aktier så nämner man ofta ordet aktiekurs. Aktiens kurs är egentligen det pris som den sista affären i aktien gick igenom på. Alltså om någon ville sälja 100 st aktier för 100kr/st och någon köpte dessa så innebär det att aktiens kurs blir 100 kr. Kursen är alltså priset per aktie i den senast genomförda affären. Om någon kommer efter och köper för 101 kr så blir kursen då 101 kr. Kursens rörelser är alltså förändringar i åsikter kring vad aktien är värd. Om du köper för 100 kr så tycker ju du att den är värd 100 kr. Om någon vill sälja för 110 kr så tycker ju den personen att aktien är värd 110 kr. 

Konceptet beskrivet ovan gäller börsnoterade aktier, vad börsen är kommer att gås igenom i ett kommande avsnitt.

I juni 2012 så ägde 1 450 999 Svenskar aktier, alltså långt ifrån alla men ändå väldigt många. Den typiska aktieportföljen för ett hushåll låg då på ca 18 000 kr. Genomsnittsportföljen var dock värd ca 260 000 kr vilket beror på de individer som har enorma förmögenheter investerade i aktier.

Mvh,
Snåljåpen

2 comments

Leave a Reply