Aktieåterköp: vad är det?

Som jag tidigare nämnt så var återköp ett intressant samtalsämne som kom upp under Gustavs ekonomiprat. Vi är många i aktiesvängen som gillar hög direktavkastning och stabila utdelningar, men vad tycker vi egentligen om aktieåterköp? Som jag skrivit tidigare i ett fruktansvärt provocerande inlägg så är ett bolag i teorin värdelöst så länge som aktieägarna inte får ta del av vinsten, och där är ju utdelningen det enda medlet. Om bolaget konstant skulle återköpa de utgivna aktierna så skulle ju aktiestocken minska, priset på aktierna öka, men för en aktieägare med oändlig horisont så får man fortfarande inte en krona. Men den provokationen har jag redan fått ur mig, så vi tittar lite på återköp istället.

Ett aktieåterköp innebär egentligen att bolaget tar sin vinst och istället för att dela ut den till aktieägarna, använda den till att gå ut på börsen och köpa sina egna aktier.  Målet är oftast att makulera dessa aktier vilket innebär att den totala mängden aktier minskar och således blir varje aktie mer värd. Säg att vi har 100 aktier i ett bolag, bolaget gör fin vinst och tänker återköpa 50 st aktier. Efteråt så finns det alltså bara 50 aktier kvar, men bolagets värde och vinst har inte minskat, ska alltså de 50 kvarvarande aktiernas pris dubbleras. Om man t.ex. delat ut 5 kr totalt förra året och ska dela ut 5 kr totalt nu, så kommer utdelningen per aktie att bli dubbelt så stor eftersom antalet aktier numera är hälften. Direktavkastningen har dubblerats. I praktiken så vet jag inte om det någonsin har hänt att ett bolag återköpt 50 % av alla utestående aktier, men principen är den samma.

Jag gillar återköp eftersom att man slipper skatten som man annars skulle ha fått betala för utdelningen, och om jag ändå hade tänkt att återinvestera pengarna i bolaget så slipper jag både den administrativa bördan och transaktionskostnaden (courtage). Om jag vill ha utdelningen så får jag betala vinstskatt på precis samma sätt som när jag säljer en aktie med vinst, och det behöver jag alltså inte vid ett återköp eftersom det inte påverkar mitt kassaflöde.

Någonting som är negativt är att återköpen oftast sker när bolaget går starkt, utvecklingen bra, kursen hög och balansräkningen väldigt solid! Det innebär alltså att återköpet blir dyrt i jämförelse med att återköpa när aktien går kräftgång. Men om vi istället hade delat ut pengarna på den höga kursnivån så hade vi blivit tvungna att köpa till den höga kursen själva, vilket alltså ger oss samma problem. Såklart får man mer valmöjligheter vid utdelning då man själv t.ex. kan välja att stoppa pengarna in i något annat bolag som för stunden ser mer attraktivt ut, rent värderingsmässigt. Men tänk om bolaget självt kunde göra den bedömningen? Det optimala borde ju därför vara att lägga undan pengar för att i framtiden göra återköp vid mer gynnsamma nivåer, men om det är praktiskt möjligt eller inte, det kan jag inte riktigt svara på. Men på det teoretiska planet så känns det som en bra idé!

Mvh,
Snåljåpen

Leave a Reply