Snåljåpens lördagsintervju: Erik Lidén

Erik Lidén har en doktorstitel i ekonomi och är sedan 2008 vd på ett av Sveriges mest speciella fondbolag, Insiderfonder. Ni kanske har sett hans utläggningar på DI.se om insiderhandel, ni kanske följer honom på twitter, eller ni kanske läste Jesper Strandbergs kritik mot Eriks fond Inside Sweden på placera.nu. Insiderfonder har en lite egen idé och det är främst bakgrunden till den som jag är intresserad av. Hur väcktes tanken? Hur går det? Och kanske framförallt: hur startar man ett eget fondbolag?

—————————————————————

Hur gammal är du?
39 år

Vad jobbar du med?
Jag är vd för fondbolaget Insiderfonder och ansvarig förvaltare för fondbolagets 9 fonder med en placeringsmodell som placerar efter hur insiders investerar i sina egna bolags aktier.

Vad har du för bakgrund? Har du någon utbildning inom ekonomi/finans?
I grunden är jag utbildad maskin- och kvalitetsingenjör från Chalmers i Göteborg men gick därefter en utbildning inom ekonomi och finans med en magisterexamen i finansiell ekonomi som avslutades vid Handelshögskolan i Göteborg. Jag antogs därefter till forskarutbildningen på Handelshögskolan i Göteborg och disputerade 2005 med en avhandling som studerade värdet och intressekonflikter i aktierekommendationer. Delar av studierna på forskarutbildningen bedrevs på Handelshögskolan i Köpenhamn samt vid det holländska forskningsinstitutet Tinbergen Institute i Amsterdam och Rotterdam.

Det låter väldigt intressant! Finns din avhandling publicerad för omvärlden att begrunda?
Absolut, avhandlingen finns här: http://media.theinsider.se/2012/02/Avhandling.pdf

När började du handla med aktier/derivat?
De första aktierna fick jag av mina föräldrar i Ratos när jag var 10-11 år runt 1985. Det började dåligt och aktierna hade snart tappat 30 procent av sitt värde. Då köpte pappa lite fler aktier, vilket skulle visa sig vara en mycket god affär. Jag började sedan placera själv från 13-14 års ålder. Idag äger jag inga aktier själv utan har bara innehav i våra egna fonder på grund av fondbolagets restriktiva regler kring aktiehandel.

Vad var det som du började placera i redan vid 13 års ålder? Jag började ungefär i samma ålder men köpte enbart fonder till en början då det var det enda som jag förstod mig på. Det var också en tid när alla börser gick upp, så min framgång bör knappast tillskrivas skicklighet.
Jag hade som sagt aktier i Ratos och köpte i Trelleborg och Nobel och fick en fin resa med båda de sistnämnda bolagen. Fonder ägde jag inga överhuvudtaget fram till 20-årsåldern.

Var du framgångsrik från början eller hur ser din historia ut?
Jag har gått på några rejäla nitar – som jag förmodar att de allra flesta har gjort. Under en kort period under IT-bubblan testade jag på daytrading. På det hela taget var det ett av mina sämsta beslut någonsin och lärdomarna var såväl flera som kostsamma.

Vad handlar du? Investerar du kanske alla dina pengar i Insiderfonders fonder?
Jag investerar alla pengar i Insiderfonders fonder.

Hur går det med ditt investerande, rent resultatmässigt?
Det har gått mycket bra. Eftersom jag placerar i fonder så har ju redan en riskspridning skett när jag placerar i fonden så mina innehav blir inte särskilt känsliga för enskilda bolags utveckling.

Inside Sweden, en av era fonder, fick en liten känga nyligen av Jesper Strandberg på placera där han tycker att den underpresterat sen den introducerades för 3 år sedan. Vad tror du att det beror på?
Att Inside Sweden har haft tre tuffa år beror på att vi följer insiders och de har haft ytterst lite placerat i bankaktier. Just bankaktier utgör en stor vikt i index och har dessutom utvecklats mycket starkt. I sin analys påpekar Strandberg också att fonden har en av de högsta riskjusterade avkastningarna bland alla Sverigefonder, och det är ju ganska viktigt. Den senaste tiden har fonden gått utmärkt och det mesta talar för att den kommer fortsätta på den vägen de närmaste åren. Jag tror också de flesta som placerar i fonder inser att en fondplacering inte är ett kortdistanslopp utan mer av maratonkaraktär.

Kan du berätta lite mer om hur strategin ser ut kring dessa fonder? Hur avgör ni vilka insideraktiviteter som är värda att agera på och vilka som inte är? Kompletterar ni detta med någon form av fundamental analys?
Modellen är alltså utvecklad baserad på fyra års forskning kring insiderhandel där vi utvärderade insiderhandel under knappt 20 år bland svenska insiders. Under tiden vi bedrev forskningen kring modellen var vår studie den tredje största kring insiderhandel någonsin och den absolut mest omfattande utanför USA:s gränser. Det kan också nämnas att det sannolikt var den mest detaljerade studien kring insiderhandel som har gjorts på en enskild marknad någonsin och detta tack vare att insiderhandeln på den svenska aktiemarknaden innehåller information om exakt vilken dag insidern har gjort affären, när den rapporterades till Finansinspektionen och när Finansinspektionen gjorde den offentlig för allmänheten via insynsregistret. En sådan detaljerad information är vi alltså ensamma om att ha med lång historik i Sverige vilket gör det extra intressant.

Modellen är komplex och består av ett drygt 100-tal beslutsregler som samverkar. Men grovt förenklat kan man säga att modellen söker efter bolag där de ledande befattningshavarna har ökat sina innehav relativt ordentligt den senaste tiden, helst utan att det finns insiders som har sålt under samma period. Allra starkast är signalen när vd, ordförande och finanschef alla ökar sina innehav rejält under en relativt koncentrerad period.

Finns det inte en stor risk för att man överoptimerar med så många beslutregler? Att man sätter för många parametrar för att optimera efter den historiska utvecklingen, men att dessa parametrar sen inte klarar av att överprestera i framtiden?
Vi har skapat en förvaltningsmodell baserat på kunskapen om vilka handelsmönster i insiderhandeln som det har varit särskilt vinstgivande att följa. Det stora antalet regler hanterar många aspekter i en förvaltningssituation och inte endast själva entry/exit. Dessutom är vår förvaltning inte trading-intensiv utan har en relativt låg omsättningshastighet. Om vi hade haft som målsättning att skapa en modell där vi optimerade historiskt track-record så hade det varit busenkelt, men det hade aldrig hållit i verkligheten. Vi har lagt mycket tid, energi och tanke i utvecklingen av modellen för att den ska vara tidlös. Det innebär också att vi inte justerar modellen i första taget, även om vi löpande bevakar utfallet av våra beslutsregler.

Hur många avslut gör du i veckan/månaden/året ungefär?
Eftersom jag placerar i fonder gör jag relativt få omallokeringar. Jag sparar ett antal tusenlappar varje månad i de fonder som jag förvaltar. I premiepensionssystemet byter jag relativt frekvent mina placeringar, men har inte innehav i andra fonder än de jag själv förvaltar.

Hur många avslut gör fonderna i veckan/månaden/året ungefär?
Jag utgår från att din fråga gäller omsättningshastigheten i förvaltningen av fonderna och alltså inte mitt eget sparande. I så fall ligger omsättningshastigheten typiskt på mellan 1-2 ggr per år. Antal affärsavslut, alltså aktieaffärer i en enskild fond under ett år kan uppgå till allt från några hundra till tusentals beroende på flöde av kapital till och från fonden. Men det viktigaste är alltså omsättningshastigheten och där ligger vi som sagt på 1-2 ggr per år.

Okej. Men om vi riktar fokus mot ditt investerande genom fonderna, hur aktiv är du då? Vad jag förstår så är du ensam förvaltare på samtliga Insiderfonders fonder, har man verkligen tid att vara aktiv i alla fonder då?
När det gäller mina privata placeringar i fonderna så är jag aktiv, men inte på något sätt så att jag flyttar runt frekvent mellan fonderna.

I min roll som fondförvaltare så är det inga problem att vara förvaltare för 9 fonder samtidigt. Våra fonder är mekaniskt förvaltade, dvs. underordnade en modell vilken talar om vilka placeringar som ska göras enligt det regelverk som finns. Dessutom har jag en biträdande förvaltare, David Unver, som gör merparten av det praktiska arbetet så min insats är relativt begränsad. Merparten av mitt förvaltningsarbete går till den övergripande strategiska förvaltningen av vår globalfond Inside Active Global. Det är den enda fonden där vi allokerar strategiskt på marknader som vi tror på mer än andra. Dessutom har jag som ansvarig förvaltare en möjlighet att helt gå över till ränteplaceringar när aktiemarknaden är skakig. Vi har även modeller för hur vi ska allokera över marknader och tillgångsslag.

Hur länge håller du en position i snitt?
Jag tycker inte att man ska se på en ”position” i ett enskilt bolag på samma sätt som ett fondinnehav. Men jag kan vara kortsiktig i mina fondplaceringar om jag tycker att en marknad har dragit iväg lite för mycket. Då flyttar jag gärna över till en marknad som känns lågt värderad eller parkerar pengarna på bankkontot i avvaktan på bättre alternativ.

Och i fonderna då? Hur länge hålls ”positionerna” där? Finns det definierat i någon strategi?
Eftersom vi följer insidermodellen som i sin tur följer de placeringar som insiders gör hålls positionerna i snitt drygt ett år. Men det kan variera kraftigt och beror i slutänden på om insiders i de enskilda bolagen sänder fler positiva signaler eller inte.

Vad är din ”hemlighet”?
Spara där värderingarna är relativt attraktiva även om det är turbulent. Billiga marknader brukar inte vara billiga särskilt länge.

Insiderfonder har en ganska speciell modell, hur väcktes idén och vad var det som fick dig att vilja dra igång det projektet?
Jag och en forskarkollega diskuterade ämnen för nya studier. Jag hade just utvärderat aktietipsen i tidningarna och var ganska less på att leta brister och dåliga aktietips, istället ville jag hitta en grupp som man faktiskt kunde följa och därigenom slå marknaden. Vi insåg att insiders i varje fall i egen handel borde slå marknaden och satte igång ett storskaligt forskningsprojekt på området.

Det fanns såväl akademiska som praktiska utmaningar med forskningen vilket gjorde det extra intressant. Efter ett intensivt arbete det första året kom de första resultaten som visade att insiders lyckades extremt mycket bättre än tidigare forskning hade visat och vi förstod att det också skulle vara möjligt att utnyttja den kunskap vi hade och därigenom lyckas nå goda resultat. Vi stod i valet mellan en akademisk karriär eller att skapa en förvaltningsmodell av resultaten. För mig var det ett enkelt val och det blev därför det sistnämnda. Det har nog alltid varit självklart att jag en dag skulle driva eget.

Jag har själv avlägsna drömmar om att få driva en egen fond, vill du berätta lite om hur det gick till när ni startade upp?
Det krävs en hel del. Utöver det uppenbara – en bra och hållbar förvaltningsstrategi – så krävs det investerare som kan investera i fondbolaget samt tillstånd hos Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet. För oss tog ansökan om tillståndet 9 månader och idag kostar själva ansökan minst 1 miljon om man ska inkludera ansökningskostnaden till Finansinspektionen samt det arbete som krävs från jurister och andra. För att få tillståndet så krävs det att man har en ledning med erfarenhet och kompetens inom det område som tillståndet gäller. Om man väl lyckas med att erhålla tillståndet kvarstår den verkliga utmaningen – att attrahera kapital till sina fonder. Och under de första åren går de flesta fondbolag därför med underskott vilket kräver att man har en rejäl kassa i bolaget att ta ifrån. En rekommendation är att åtminstone ta in 10 miljoner till fondbolagets kassa, men sannolikt 20 miljoner för att ha den finansiella uthållighet som krävs. Ett eller två av 20 fondbolag som startas har just finansiell uthållighet och den goda förvaltning som krävs för att lyckas. Mitt fondbolag har tagit in c:a 15 miljoner kronor.

Många lever i uppfattningen om att det är enkelt att driva ett fondbolag men det är verkligen en felaktig bild. Bara att efterleva de ständigt mer krävande regelverken är mycket utmanande. Detta är i sig en anledning till att vi sannolikt kommer att få se färre fondbolag de närmaste fem åren. Lägre konkurrens är dessvärre något som kommer drabba spararna genom ett minskat utbud.

Har du några förebilder?
Jag undviker att kalla dem för förebilder, men det finns flera investerare som jag ser upp till och tar intryck ifrån.

Den kloke skånske finansmannen Sten K Johnson är en sådan. En av de saker jag lärde mig av honom var att inte ta för mycket intryck av andra eller media i de investeringsbeslut som ska fattas utan istället bilda sig en klar uppfattning själv. Den tanken är en lika enkel som svår konst att tillämpa i praktiken. Sten var stor ägare i mitt fondbolag till sin bortgång tidigare i år och nu har hans båda söner tagit vid stafettpinnen.

Jag intervjuade för 6 år sedan den i Sverige okände amerikanske värdeinvesteraren Walter Schloss för Placera.nu. Det var en intervju som varade i nästan två timmar från mitt enkla kontor hemma i Kungsbacka till New York. Det var nog de mest underhållande diskussioner om placeringar jag någonsin har haft. Walter avslutade samtalet med att säga ”Det jag håller av mest – det är friheten. Om man förlorar friheten har man förlorat allt.”

Med hjälp av Daniel på Avanza så lyckades jag gräva fram intervjun som finns publicerad på placera.nu https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2007/11/08/sa-blev-en-enkel-pojke-wall-street-miljardar.html

Vad är den bästa trade/affär du gjort?
Privat var det några affärer som ung i Trelleborg och Celsius där jag dubblade värdet på några månader. Men de bästa placeringarna har jag nog gjort i fonderna, men dem får jag nog tacka insiders för.

Bästa affären professionellt för bolagets räkning då?
Vi har gått in strax före bud har lagts på några bolag. Där gjorde vi över 100 procent.

Vill du ge några konkreta exempel?
Exempelvis det australiensiska bolaget Linc Energy som hittade gasfyndigheter strax efter att vi gått in samt det kanadensiska Celtic Exploration som köptes upp av Exxon Mobil Corp kanske en månad efter att vi investerat i bolaget.

Den uppenbara följdfrågan: vad är den sämsta trade/affär du gjort?
Otvivelaktigt att köpa Ericsson-aktien för en högt belånad depå inför några av de sämsta rapporterna i mannaminne.

Om du fick ge en nybörjare 3 tips (eller fler), vad skulle det vara?
Investera efter eget huvud, sprid riskerna och omvärdera löpande dina innehav.

Som övergripande råd: köp när det är som skakigast och sälj när alla pratar om börsen. Tyvärr innebär detta att du måste ha torrt krut vilket är svårare än man kan tro, samt att du måste gå emot nästan hela marknaden när det är börseufori. Det svåraste är det sistnämnda.

Det här är ett råd som man hör ofta i kretsarna, men är det verkligen bra att sälja när börsen går bra? Hur vet man när det är dags att gå ur? Jag har bekanta som klev ur för ett år sen när börsen hade gått upp, i år har de missat en betydande uppgång.
Det är en allmän missuppfattning att man gör en förmögenhet på uppgångarna. Visst, man behöver vara med när det går upp, men inte hela vägen. De som har nått den största framgången är de som har undvikit eller begränsat förlusterna under nedgångarna. Det är där nyckeln finns och då gäller det att undvika att vara girig.

Har du några konkreta boktips?
Ja, egentligen, men läser man sammanställningen ”What has worked in investing” av den lilla värdeinvesteringsfirman Tweedy Browne i New York så behöver man inte särskilt mycket mer. http://www.tweedy.com/resources/library_docs/papers/WhatHasWorkedFundVersionWeb.pdf

Walter Schloss satt för övrigt inhyst på deras kontor under många år.

Hur håller du dig uppdaterad med nyheter? Vilka nyhetskanaler använder du?
Jag bevakar väl det mesta som kommer från de större svenska nyhetskanalerna.

Läser du några bloggar? Har du några tips?
Jag läser bara sporadiskt bloggar, men när jag gör det är det via tips som kommer på Twitter. Jag kan verkligen rekommendera investerare att följa finansfolk på Twitter. Twitter är en utmärkt källa till information och om en nybörjarplacerare ställer frågor via Twitter får de ofta bra och trevliga svar. Man kan hitta många analyschefer, placeringsproffs och fondförvaltare på Twitter.

Jag är också ett fan av twitter! Har du några favorittwittrare som du vill rekommendera?
Ja, här följer några:

–          Henrik Lundin, chefsstrateg på Nordea @lundin_henrik

–          Günther Mårder, sparekonom på Nordnet, @gunthermarder

–          Sofia Ullerstam, fondexpert på Privata Affärer, @SofiaUllerstam

Det finns många fler, men just dessa tre är bra och svarar också trevligt på frågor. Henrik kan allt om världsmarknaderna, Günther är aktiespararens bäste vän och Sofia en fondexpert som är objektiv och dessutom oberoende. Hon hittar intressanta sparalternativ på världens marknader.

—————————————————————

Mvh,
Snåljåpen

 

6 comments

  1. Javisst en bra serie du har igång – keep up the good work !
    Ang Sofia Ullerstam så visst må hon vara objektiv och oberoende men jag ser alltid med viss skepsis till skribenter som själva ej äger ngt de skriver om – i Sofias fall – ej eget innehav i någon enda fond.
    Annat det med hr Snåljåp 😉

  2. Mycket intressant läsning återigen. Tack! Får man komma med en önskning? I så fall skulle det vara kul att läsa en intervju med Erik Brändström på Spiltan. Simon Blecher är också intressant. För att nämna några…..:-)

    Mvh
    Newman

Leave a Reply