Indexfonder är en fluga!

Det har blivit allt mer populärt med indexfonder och indexinvestering i världen och det är nu allt fler som slår ett par slag för det passiva investerandet. T.ex. så har SPP nu gått ut med att deras aktivt förvaltade Sverigefond läggs ner, och jag tror att vi kommer att se en trend på detta område. Jag själv har också gått ut vid ett flertal tillfällen och rekommenderat indexfonder, och jag brukar ju över lag ge sunda råd :). Vi har ju alla blivit indoktrinerade, de sista åren åtminstone, att aktivt förvaltade fonder sällan slår index och att det därför är bättre att direkt köpa indexfonder utan de pålagda avgifterna. Och som jag sa, jag gillar också indexfonder, men kanske är det bara en fluga som kommer att gå över? Jag är inte först på den här bollen även om vi kanske har olika vinkling. 

Min fråga som jag ställer idag är: är det verkligen hållbart med en fortsatt utveckling mot indexinvestering? Vad händer när majoriteten av alla aktiefonder återspeglar index 1 till 1? Om index i sig endast utgörs av indexkramare, vad händer då? Vad är egentligen ett index värt om ingen gör aktiva placeringsval? Index går ju enligt mig starkt på grund av att det är ett genomsnitt av de som gör aktiva placeringsval, och om ingen gör aktiva val, vad är det vi har fått ett genomsnitt på?

Vi har redan idag stora svängningar hos aktier som blir tillagda i ett index för att indexfonderna då måste öka sina innehav, och om dessa fonder är av betydande storlek så kommer förstås dessa inköp att trycka upp kurserna mer. När hypen kring indexfonder får allt fler att inse att pengarna kanske bör placeras i sådana, då kommer effekten att bli ännu större och ännu fler kommer bli lockade av den historiska avkastningen. Speciellt i en starkt uppåttrendande marknad så är detta förödande då indexfonderna måste vara 100 % investerade i aktierna som ingår i index. Det betyder att när någon lockas till att köpa en indexfond så kommer fonden automatiskt att handla upp de underliggande aktierna trots att de nuvarande nivåerna kanske redan är rejält överprissatta.

Missförstå mig rätt, än så länge så framstår indexinvesterande som ett väldigt simpelt sätt att få en högst genomsnittlig avkastning (som bevisligen är tillräckligt bra), men om alla ska jobba med indexinvestering så tror jag att den genomsnittliga avkastningen kan bli lidande.

Mvh,
Snåljåpen

2 comments

  1. Hur stor andel av alla investeringar ligger i indexfonder? Ditt resonemang bygger på att det är en mycket hög andel, men jag skeptisk till att det är en så stor “fluga” innan jag har sett någon siffra på det 🙂

Leave a Reply