Starta aktiebolag: del 3 – stiftelseurkund

Stiftelseurkund

Stiftelseurkund är ett ord jag inte riktigt bekantat mig med innan jag startade denna process, det är knappast ett ord som hör hemma bland glosorna på mellanstadiets Svenskalektion. Man kan väl lite löst förklara stiftelseurkunden som ett kontrakt som beskriver skapandet av aktiebolaget, tillsammans med bolagsordningen så är stiftelseurkunden en av de centrala delarna i administrationen när man startar aktiebolag.

Urkunden ska innehålla information om aktierna i bolaget, hur många som finns och vad som betalats. Namn, personnummer och adress till styrelseledamöter, suppleanter och en eventuell revisor.

Om man vill så kan man istället för att betala för aktierna med kontanter betala med s.k. apportegendom. T.ex. kanske man betalar med en bil eller maskiner som ska användas i verksamheten. Men för att man ska kunna göra så så måste dessa saker värderas ordentligt av en revisor vilket inte alltid är jättesmidigt. Nu när man bara behöver 50 000 kr för att starta upp bolaget så finns det egentligen ingen anledning till att krångla till det med apportegendom. Men om man nu prompt måste så kan det vara kul att veta att man även kan använda värdepapper som betalning istället för kontanter, alltså kan du ta delar av din aktieportfölj och peta in i ett aktiebolag utan att behöva slanta upp kontanterna. Man bör dock komma ihåg att det bara funkar om man har aktierna/fonderna på ett VP-konto, man kan inte flytta från en ISK eller från en kapitalförsäkring. Med dagens låga courtage så är det dock oftast bäst att sälja nuvarande aktier, peta in kontanterna i bolaget och sedan köpa igen; allt för att slippa onödig redovisning och administration.


Så här kommer min stiftelseurkund att se ut!

§1

Undertecknade stiftare beslutar härmed att bilda ett aktiebolag med firma och verksamhet i enlighet med bolagsordning (bilaga 1). Stiftare som tecknat sig för aktier ska betala 50 kronor för varje aktie.

§2

Undertecknade stiftare tecknar härmed följande antal aktier:

Namn                                                           Antal aktier
Olle Qvarnström                                         1000

Följande funktionärer ska ingå i bolaget:

Styrelseledamöter:
Olle Qvarnström
90xxxx-xxxx
Adress….

Styrelsesuppleant:
Diana xxxxxxx
xxxxxx-xxxx
Adress….

Bolaget ska stå för samtliga kostnader för bolagsbildningen, vilka beräknas till högst 8500 kr.

Sundbyberg 2014-xx-xx

 

Olle Qvarntröm                                                 Diana …………


Här finns mer info om stiftelseurkunden på bolagsverkets hemsida.

Läs gärna del 1 och del 2 i serien!

Under min process av att starta aktiebolag så har jag haft mycket nytta av boken Eget Aktiebolag av Björn Lundén. Boken hittar du på Bokus, Adlibris och CDON.

Mvh,
Snåljåpen

1 comment

  1. Ja apportegendom har jag använt i något fall (av goda skäl den gången) men det kostar några tusen till revisorn och någon timme extra i administration, så jag instämmer i din rekommendation där.

Leave a Reply