Diskonteringsränta, är 10 % för lågt?

Diskonteringsränta

Som en fortsättning på värderingsinläggen vill jag göra ännu ett utspel om diskonteringsränta. Den här gången vill jag återigen reflektera kring vilken diskonteringsränta, eller vilket avkastningskrav, som man bör använda. Den diskonteringsränta vi använder kommer avgöra vilken avkastning vi får, givet att våra antaganden är korrekta. Det är precis så modellen fungerar, diskonteringsränta och avkastningskrav är samma sak. Om våra antaganden är korrekta och vi köper aktien för precis det som den är värd, då kommer avkastningen att bli densamma som avkastningskravet säger.

I ett tidigare inlägg så gick jag igenom att jag tycker margin of safety är till för att mitigera felaktiga antaganden i en värderingsmodell.  Vissa anser ju att man använder margin of safety till att uppnå överavkastning. Alltså, man köper någonting för mindre än vad det är värt och därigenom får en avkastning som är högre än den diskonteringsränta man valt. Jag förstår tankarna, men tycker att det är fel. Jag tycker att man ska använda margin of safety för att skydda sig mot felaktiga antaganden, punkt slut.

Många använder en diskonteringsränta på 10 %, vilket jag själv förespråkat tidigare, men nu börjar jag tänka om; är det inte fel att använda 10 %? Det är alldeles för lågt! Om vi använder margin of safety helt korrekt och alla andra antaganden är korrekta, då kommer avkastningen att bli exakt det som avkastningskravet säger, det vet ni redan. Problemet är bara att ett avkastningskrav på 10 % ger samma avkastning som index har gjort historiskt, och är det då värt att krångla med värderingsmodeller hit och dit? Ska vi inte bara köpa Avanza Zero allihopa?

Om vi vill slå index, varför väljer vi då indexavkastningen som avkastningskrav? Är inte det här en tankevurpa av rang? Om man vill slå index måste man förstås ha ett avkastningskrav högre än index. Kanske ska vi alla använda 15 % som diskonteringsränta framöver?

Mvh,
Snåljåpen

2 comments

  1. Now, while I still do not look full time for investment opportunities, I go for a target level of 10% nominal total return (have no clue though if that is the historical return, but would guess it has been much lower over the last 14-15 years). For me 10% is already a good, high number in a long-term perspective, for an amateur investor like myself. I also try to remember that 15% p.a. during nine years and then a 25% drop the last year gives me the same result as a ten-year 10% p.a. development.

  2. Eftersom man som investerare tenderar att vilja investera i bolag som man anser vara undervärderade med avseende på marknadens värdering, känns det rimligt att använda det av marknaden använda avkastningskrav. För mig som gedigen användare av margin of safety känns det vanskligt att revidera avkastningskravet utöver MoS (vilket jag använder för att justera för likviditet, riskprofil etc). Dock kopplar inte jag direkt volatilitet till risk, utan jag försöker värdera den operationella verksamhetsrisken istället.

    Personligen föredrar jag i så fall att göra ett pessimistiskt utfall som en del i prognosskapandet för att se att även det utfallet ger en god förväntad avkastning.

    Eder
    Vat

Leave a Reply