Avanza vs. Nordnet

avanza vs nordnet
Bild lånad av SVD

Avanza vs Nordnet, den ständiga kampen. Ganska ofta så får man höra att man kan gå kort Avanza och lång Nordnet för att Nordnet är billigare värderat och att dessa väldigt snarlika. Även om jag förstår tankegången och gillar den typen av trades så är just det här någonting som jag inte riktigt tror på. I mina ögon är det två väldigt olika bolag med olika fokus, som på utsidan råkar se väldigt lika ut i sina erbjudanden mot oss privatkonsumenter i Sverige.

Avanza har en strategi om att fokusera stenhårt på den svenska marknaden. På aktiehandelsvolymer är man redan störst även om man har en väldigt liten del av den total marknaden när vi räknar i sparkapital. Man har strax över 10 % av handelsvolymerna på Stockholmsbörsen samtidigt som man har mindre än 2,5 % av den svenska sparmarknaden. Strategin har lönat sig, och det verkar finnas mycket utrymme kvar att växa i.

Nordnets strategi är lite bredare, man har en lite mer nordisk riktning med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland primärt.

Stockholmsbörsen tar förstås avgifter från mäklarna för att de tillhandahåller plattformen, och prislistan är den samma för alla. Kruxet är dock att prislistan är volymbaserad, så ju högre handelsvolymer man har, desto lägre priser kan man få. I Sverige så börjar aktiehandel bli lite av en commodity där flera aktörer har bra plattformar som därmed endast kan konkurrera på pris. Om då aktörens pris i sin tur styrs av handelsvolymer, då är det ju självklart att den som är störst kan erbjuda bäst pris. I praktiken så blir det dock en outtalad priskartell där man försöker följa varandras priser så gott det går, åtminstone mellan Avanza och Nordnet. Men eftersom Avanza har betydligt större transaktionsvolymer än Nordnet, och därmed lägre priser, så kommer Avanza kunna hålla samma pris till en högre marginal än Nordnet. I utlandet fungerar det likadant, och här har Avanza ett underläge. Eftersom andra aktörer har högre volymer så kommer de få bättre priser mot börsen vilket leder till att Avanza måste acceptera lägre marginaler för att kunna matcha konkurrenternas pris mot slutkund. Så som jag resonerar så har Nordnet detta underläge på samtliga marknader man agerar på. Eftersom man inte har ett specificerat och tydligt fokus på en marknad så blir man lite av en underdog överallt. För att Nordnet ska kunna dra nytta av detta system så måste man alltså nå en kritisk massa i samtliga länder, någonting som är betydligt svårare än att göra det på enbart en marknad. Därför tror jag att man kommer få leva med lägre marginaler under en väldigt lång tid.

Rent strategiskt så tror jag att det är bättre att fokusera på en enskild marknad och försöka bli störst på den. Framförallt nu i en tid där allt fler kan tänka sig att ha mer än en bank. För 10 år sedan när man bara ville ha en bank, då behövde den banken tillgodose alla behov och vara bra på allt. Såhär ser det inte ut längre, och många av mina vänner och bekanta har t.ex. sina svenska aktier hos Avanza och sina utländska hos Nordnet. Nordnet kanske skulle satsa på att bli en nischaktör som fokuserar på att få svenska investerare ut på utländska marknader? Problemet, så som jag ser det, är att det blir allt lättare för svenskar att bli kunder i utländska banker, så det bästa för oss är kanske att öppna ett nytt konto i den största Norska aktören istället för att gå via Nordnet?

Syftet med det här inlägget är förstås inte att trashtalka Nordnet eller hylla Avanza, jag gillar båda aktörernas erbjudanden starkt och hoppas de båda fortsätter satsa eftersom vi behöver konkurrens för att få svenska aktiemarknaden att fungera. Som ni förstår så är deras kunderbjudanden väldigt snarlika, och som kund på marknaden så tycker jag att man kan välja vilket som och ändå vara nöjd. Som investeringar är det däremot väldigt olika. Min poäng är att det i grunden är två väldigt olika bolag, och att gå lång det ena och kort det andra enbart pga. värderingsskillnad kanske inte är så himla smart ändå.

Jag äger aktier i Avanza, inte i Nordnet. På lång sikt så kan Nordnet absolut bli den dominanta aktören och bli en väldigt lönsam sådan på flera marknader. Däremot tror jag att man fortfarande har lång väg att gå och därför är det inte en investering för mig.

Mvh,
Snåljåpen

Leave a Reply