Traditionell försäkring eller fondförsäkring?

pension traditionell försäkring

Detta är ett urklipp ur min bok om pension som jag kommer att publicera inom kort. Tanken med boken är att läsaren ska kunna lära sig allt man behöver veta om pension på under en timme, det är alltså inte hundratals sidor utan betydligt mer lättläst än så. Den genomsnittliga pendlingstiden för en Stockholmare är kortare per dag än den genomsnittliga tiden det tar att läsa denna bok. Att du inte har tid att sätta dig in i din pension är alltså ingen ursäkt.

I den kollektivavtalade tjänstepensionen så är det ofta bestämt att en viss del måste vara placerat i en traditionell försäkring och att man med den andra delen får välja själv. Men vad är det egentligen man ska välja?

Skillnaden mellan en traditionell pensionsförsäkring och en fondförsäkring kan verka svår men ingenting kunde vara mer fel. Lite förenklat kan man säga att den traditionella försäkringen lämpar sig bäst för den som inte är så intresserad och inte själv vill påverka hur pengarna placeras medan fondförsäkringen lämpar sig mer för den som är insatt, engagerad och vill vara med och bestämma vilka fonder som pengarna ska placeras i. Jag faller definitivt i den senare kategorin men det gör långt ifrån alla!

En traditionell försäkring innebär en garanti där det förvaltade bolaget garanterar att du åtminstone får tillbaka det insatta beloppet plus en liten bonus. Här går det alltså inte att förlora pengar utan det värsta som kan hända är att du får en låg avkastning. Förvaltaren måste ta en lägre risk med pengarna i en traditionell försäkring eftersom det finns ett garanterat belopp, detta kommer ofta till kostnad av en något lägre avkastning på lång sikt. Olika bolag kan ge olika garantier och ha olika framgångsrika förvaltare, detta innebär förstås att det finns bättre och sämre val även om inga val i dagsläget är rakt ut dåliga.

En fondförsäkring innebär lite förenklat att du får ett ”fondkonto” hos förvaltarbolaget dit pengar sätts in, sen får du själv välja vilka fonder som ska köpas för dessa pengar. Här finns inte någon garanti vilket innebär att pensionsutbetalningarna faktiskt kan bli mindre än det inbetalade beloppet. De olika förvaltarbolagen har olika utbud på dessa konton, så om man har väldigt specifika önskemål om vilka fonder man vill köpa så är det viktigt att kolla upp fondutbudet innan man väljer bolag. Historiskt så har förvaltarbolagen haft egna fonder som de självklart rekommenderar. Detta innebär ofta att man inte erbjuder konkurrenters fonder vilket alltså innebär en väldigt begränsad valfrihet. De sista åren så har det dock dykt upp alternativa förvaltarbolag som inte har några egna fonder utan istället agerar som mellanhand åt andra fondbolag. Avanza är ett exempel på ett sådant bolag som fokuserar på att erbjuda andra bolags fonder vilket då leder till ett betydligt större utbud. Hos de klassiska förvaltarbolagen (AMF, Alecta, Folksam, etc.) är det vanligt med ett utbud på ett dussintals fonder medan det hos t.ex. Avanza istället finns över 1200 valbara fonder. Min gissning är att nätmäklarna likt Avanza kommer att ta allt mer marknadsandelar inom detta segment på grund av ett ökat intresse hos allmänheten av att påverka sin pension.

Om du inte är intresserad eller har tid och möjlighet att sätta dig in i detta så tycker jag att det är enklast att rekommendera en traditionell försäkring till din tjänstepension. Det finns förstås pengar att tjäna på att vara engagerad och aktiv i sin pensionsförvaltning, men det är ett helt okej val att välja en traditionell försäkring och låta någon annan göra jobbet. Man måste absolut inte vara aktiv bara för att man kan.

Mvh,
Snåljåpen

1 comment

Leave a Reply