Är marknaden effektiv? Går det att tjäna pengar på aktier?

Idag föreläser jag hos Aktiespararna i Borås, för de som inte kan vara på plats så tänkte jag bjuda på ett litet kort utdrag ur vad jag kommer prata om.

Effektiva marknadshypotesen, även känd som EMH, är en teori om finansiell ekonomi som introducerades av nobelpristagaren Eugene Fama. Hypotesen går i grova drag ut på ett antagande om att marknaden är effektiv och därmed är det omöjligt att uthålligt generera överavkastning. Hypotesen tar för givet att alla människor på marknaden är rationella varelser och kommer basera sina analyser på samtliga tillgänglig information. Därför kommer alla aktiekurser vid varje givet tillfälle att perfekt reflektera all information som finns tillgänglig. Även om det låter som en ganska bra teori så finns det förstås stora fallgropar med detta. Människor är aldrig 100 % rationella, så varför skulle de vara det bara för de befinner sig på börsen för stunden? Vi faller löpande offer för våra känslor som påverkar vårt beslutsfattande. Ingen kan vara 100 % rationell jämt.

En helt effektiv marknad innebär alltså att det är omöjligt för en investerare att uppnå en överavkastning, all investerad tid i att försöka är bortkastad. Om marknaden vore helt effektiv så skulle det inte finnas några som helst incitament att försöka välja aktier själv. För några år sedan sprang jag på en intressant liknelse mellan hårt trafikerade motorvägar och börsen. Vid rejäl trafik och flera filer så kan man göra antagandet att samtliga filer kommer gå ungefär lika fort. Om vi märker att filen bredvid verkar gå fortare, då kommer folk byta dit, vilket proppar igen den filen och lättar trycket på den vi bytte från. Detta konstanta filbytande fram och tillbaka är det som gör att filerna går väldigt jämt framåt. Förarna gör alltså trafiken effektiv. Hade vi istället ”vetat” att filbyte är onödigt eftersom alla filer går lika fort, då hade ingen bytt fil någonsin, och då hade helt enkelt ingen balanserat trafiken och gjort den effektiv. Att marknaden skulle vara 100 % effektiv är en paradox, det är helt enkelt inte möjligt. Om inga incitament fanns för att agera aktivt på marknaden, då skulle ingen bry sig och ingen skulle göra marknaden effektiv. Marknaden kan inte heller vara extremt ineffektiv. Investerare världen över värderar bolag hela dagarna och deras försök att tjäna pengar på felprissättningar kommer automatiskt att få aktiepriserna att närma sig sina rätta värderingar. Kortfattat så är marknaden väldigt effektiv, men aldrig helt. Det kommer alltid finnas utrymme för en duktig investerare att generera överavkastning genom att aktivt välja vilka aktier han ska investera i. Inget system som involverar människor kan någonsin vara 100 % effektivt. Våra känslor och biases kommer alltid att stå i vägen för det rationella och skapa möjligheter för de som letar.

Ju fler personer som deltar i en marknad/trafik/whatever, desto mer effektiv kommer den förmodligen att bli. Det bör därmed vara ett rimligt antagande att de allra största bolagen är mer effektivt prissatta än de allra minsta bolagen.

Mvh,
Snåljåpen

6 comments

  1. Får tacka för en jäkligt bra föreläsning men en några tankeställare! 🙂
    Skulle det finnas möjlighet att få tillgång till materialet som du gick igenom under föreläsningen?

Leave a Reply