Uppdatering från den onoterade världen

Som många läsare säkerligen känner till så gjorde jag och Robin ett onoterat förvärv innan jul när vi köpte in oss i medaljfabriken Svenska Medalj. Vi har tänkt att vi löpande ska försöka uppdatera lite hur det går, vad vi pysslar med och hur vi tänker. Som grund så har vi startat ett samägt bolag, Servettkalkyl AB, med syfte att äga och utveckla onoterade verksamheter. I dagsläget äger vi en majoritetspost i Svenska Medalj och även en minoritetspost i Finwire Media

Detta är det första inlägget från mig och Robin.

Bakgrund

Entreprenörsledda, självfinansierade bolag är ofta väldigt välkapitaliserade. Det finns en stark ovilja att gå till ägarna för att be om mer pengar och en försiktighetsprincip som leder till att en relativt liten del av vinsterna delas ut. Istället kan kassan bli välfylld och viljan att ge kunderna krediter ökar. Ett överdrivet stort kapital förvandlas fort till ett stort rörelsekapital och plötsligt är kassan rätt så tom igen. En annan anledning kan vara att entreprenörerna saknar alternativa avkastningsvägar. De har ofta inget börsintresse och vet egentligen inte vad de ska göra av pengarna. 

I Servettkalkyl äger vi andelar i Finwire Media och Svenska Medalj, ett ägande som är belånat med 2,5 miljoner. Finwire Media har inte ett överdrivet stort rörelsekapital men kassan har varit väldigt välfylld. Svenska Medalj har däremot lidit lite av punkterna i stycket ovan. Fokus har varit på verksamheten, inte balansräkningen, och det är inget konstigt med det. Detta är dock rätt enkelt att ordna genom aktivt arbete med rörelsekapital samt optimering av checkkredit. Genom detta har vi i vår kunnat ta ut kapital ur bolagen motsvarande över 30 % av vårt egna kapital. Skillnaden för både Finwire Media och Svenska Medalj är att det idag finns ägare som kan backa upp bolagen om det behövs kapital. Vi vill dock balansera detta så att ledningarna styr sitt eget öde utan att behöva gå till Servettkalkyl hela tiden, och vi vill inte heller tvinga andra delägare att stoppa in pengar i bolagen annat än i exceptionella fall.

Som en fotnot kan sägas att för finansiell styrning av dotter- och intressebolag blir ett nyckeltal som ROCE (avkastning på sysselsatt kapital) väldigt intressant. Hur lite rörelsekapital behöver vi binda för att göra resultat? Det som inte behövs kan användas i andra verksamheter eller investeringar. Ett aktivt arbete med ROCE i Finwire Media och Svenska Medalj kan på relativt kort sikt antagligen frigöra ytterligare någon miljon, vilket på koncernens helhet blir en rejält höjd avkastning per år i kronor och ören. Förutsatt att vi lyckas göra någonting med pengarna förstås.

Investering

Vår utmaning nu är att vi sitter på en dryg miljon i investerbara medel, samtidigt som vi har ett lån på 2,5 miljoner som ska amorteras linjärt över fem år. Hur hanterar vi risk och investering med dessa medel? Detta problem skiljer sig mycket från vad en privatperson med en miljon på kontot och ett bolån på 2,5 miljoner står inför. Hela premissen för Servettkalkyl är att detta är riskkapital och att det ska arbeta. Vi är också väldigt bekväma med belåningen. Kassaflödena för amortering och räntor täcks med god marginal av bolagen Finwire Media och Svenska Medalj.

Vi kan se några tänkbara vägar att sätta pengarna i arbete:

 1. Öka innehaven i Finwire Media och Svenska Medalj. Definitivt intressant för oss, men vill de andra ägarna sälja? Och i fallet Svenska Medalj kanske vi hellre ser att vissa nyckelpersoner ökar sina innehav, inte säljer dem till oss
 2. Punktamortera: möjligt men inte aktuellt, vi vill arbeta med pengarna och belåningen är helt under kontroll idag
 3. Köpa något annat onoterat bolag: helt klart i linje med vår strategi (och det långsiktiga huvudspåret) men just nu är Olle vd för Finwire Media och jag vd för Svenska Medalj, och ett bolag som är så litet att en miljon räcker som EK för ett förvärv kommer nästan 100 % garanterat svälja minst en av oss för att leda/styra bolaget när entreprenören lämnar, vilket är normalfallet för oss
 4. Köpa noterade tillgångar: det mest lättillgängliga alternativet, men hur investerar man i vårt scenario, vi vill helst ha pengar tillgängliga för alternativ 1 eller 3 ovan om något dyker upp?

Just punkt 4, att köpa noterat är kortsiktigt mest intressant och värt att utveckla lite. Att göra det inom ramen för Servettkalkyl är inga problem, vi har satt upp ett konto på Nordnet och är redo att köra, men vad ska man köpa? Som jag ser det finns det några kvaliteter vi är ute efter särskilt i den här situationen: likviditet samt lågbeta eller samvariation med vår huvudtyp av investeringar. 

Likviditet är viktigt eftersom det i onoterade affärer kan vara en stor fördel att kunna agera fort. Att försöka sälja något illikvitt bolag hastigt driver börskurs och kan till och med vara svårt att genomföra när köpsidan torkar ut fort. 

Lågbeta kan lösas genom stock picking eller konstruktion av en portfölj med konservativa bolag alternativt inslag av räntebärande investering. Räntebärande tar emot en aning då vi lär få svårt att slå räntan på det lån vi skulle kunna amortera istället. Stock picking. Det finns ett löst samband mellan börsindex och priserna utanför börsen, så en lågbetastrategi skulle överavkasta låneräntor i positiva tider och ändå skydda köpstyrkan vid lite sämre tider.

Samvariation låter bra men det är ganska svårt att hitta bolag vars börskurs pålitligt samvarierar med prisbilden för små onoterade kassaflödespositiva bolag. Man skulle kunna tänka sig bolag som Vitec eller Volati då de söker lite liknande möjligheter som vi gör, men om det skulle finnas en samvariation är väldigt svårt att säga. Man skulle kunna argumentera för att Volati t.ex. är attraktivare när intresset för onoterade bolag är lågt, vilket det inte är just nu. 

Kortfattat så är detta en balansgång mellan avkastning och tillgänglighet på kapital. Vi kommer att göra avkall på avkastningen i syfte att ha kapitalet tillgängligt till onoterade affärer, som är vår huvudverksamhet. 

Teamwork

När vi bestämt oss för en strategi kommer frågan om vem som väljer positionerna. Vi är båda övertygade att kommittéinvesteringar leder till väldigt urvattnade resultat då riskviljan faller fort mot noll när flera sitter och stressar upp varandra. Därför kommer vi sannolikt dela upp portföljen mellan varandra och endast kräva att den andre skriver en kort motivering för sina köp- och säljtransaktioner. Om någon Snåljåpen-läsare har positiva erfarenheter hur detta görs effektivt lyssnar vi gärna.

Mvh,
Olle och Robin

6 comments

 1. Borde det inte vara en hygglig samvariation med ex Investor eller andra investmentbolag med en hygglig andel onoterat i sig, och era onoterade affärer? Och är ju väldigt likvid aktie.

 2. Välskrivet inlägg. Det resonemang som förs runt kapitalallokering är intressant. Trots att det är väl så viktigt, så är det ngt få ledningsgrupper och analytiker tycks behärska riktigt bra.
  Jag kan för övrigt hålla med dig om att kommittebeslut torde vara något av det sämsta som finns.
  Alla, men ändå ingen, bär ansvaret vilket bara kan sluta otroligt galet.
  Mvh investera-pengar.blogspot.se

 3. Hej Jag har ett tips på ett onoterat bolag som förmodligen är till salu.
  Det heter Indentive.

  Ett riktigt haveribvolag. Var visst nån 27-åring med blott gymnasiepellekompetens (antagligen otillräckliga betyg..) och övertro på sin egen förmåga som var korkad nog att gå in som garant i deras nyemission i fjol somras.
  Ring och fråga den idioten om hans post är till salu. Vill minnas han kallar sig Snåljåpen. Twittrar o snackar en j-a massa goja i diverse poddar. När du träffar honom; Låt han snacka och gå an. Blir säkert tröttsamt tjat om nån medalj-“fabrik” o alla böcker han läser.

  Förresten, gör inte det. Indentive o Artificial Solutions är rena skräpet. Ta inte i skiten. Låt gymnasie-pellen sitta där med skiten.. Han låtsas inget om på Twitter.. Men vi vet!

  “+6,38% i portföljen i veckan” påstår gymansie-pellen på Twitter. Jag undrar det.. Tomma tunnor skaramlar mest..

  Återigen: INDENTIVE!!

 4. Hej! Jag arbetar på ett bokförlag som nyss släppt en bok om prissättning och företagsekonomi, skriven av bl.a. Simon Kuchers grundare Hermann Simon. Jag undrar om du är intresserad av att jag skickar ett ex? Isåfall undrar jag om du skulle kunna återkomma med en adress till vilken jag kan posta boken. Den heter “Ta betalt”.

  Allt gott,
  Linnea Emneby
  MONDIAL

Leave a Reply