Boktips: Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World – David Epstein

Att allmänbildning är viktigt är det nog få som argumenterar emot, men just hur viktigt det är och hur världens utveckling påverkar viktigheten tycker jag är någonting många har missat. När jag växte upp så tyckte jag generella skolämnen som typ Samhällskunskap och Historia var svintrist eftersom jag hade svårt att tillämpa det på någon faktisk situation. Jag fastnade istället för matematik, fysik och de mer “äkta” ämnena där det fanns rätta svar och tydliga tillämpningar för kunskaperna man skaffade sig.


Spola fram 15-20 år till där vi är idag och min åsikt har vänts ganska markant upp och ned. Nu är jag ett extremt stort fan av generell kunskap och det är väldigt ofta jag läser böcker i olika diffusa ämnen som vid första anblick inte ser ut att ha någonting som helst gemensamt.
En bok som handlar om just det här ämnet är boken Range av David Epstein, en bok jag verkligen kan rekommendera.


Förr i tiden hade vi mer förutsägbara liv, samhällets utveckling gick mer långsamt och jobb och karriärer varade länge i samma spår. Att specialisera sig inom ett område var ett säkert sätt att göra sig attraktiv då specialistkompetens inom vissa områden alltid efterfrågades. Många yrken gick ut på att lösa samma problemställningar om och om igen, och då var det förstås en enorm fördel att ha ställts inför dessa problem tidigare.
Om vi däremot tittar in i 2000-talet så ser vi att nya yrken kommer och går. Vad detta innebär är att vi löpande utsätts för nya situationer och problem som vi aldrig tidigare har varit i, och därmed är det alltså omöjligt att vara specialist. Istället är det en enorm fördel med en bred kunskapsbas där vi kan sätta det nya problemet i relation till andra typer av problem som vi stått inför tidigare.


Detta gäller inte bara i yrkeslivet utan runt om genom hela livet. Kortfattat kan man sammanfatta det som att ju mer dynamisk en aktivitet är desto mer fördel har generalisten. Ett exempel som Epstein tar upp i boken är skillnaden mellan golf och tennis.
Golf är en relativt statisk idrott. Bollen du slår på ligger still, även om vinden har ändrats så är banan den samma som igår. Dina klubbor i bagen är samma som alla andra gånger i år och generellt sett är det en sport för specialister.


På andra sidan av det myntet har t.ex. tennis, som är en väldigt dynamisk idrott. Enkelt sammanfattat så har ju alla idrotter med en motståndare i realtid en mycket högre dynamik. Här främjas det mer bredd och en större “spelförståelse”, även om du förstås kommer behöva nöta en och annan timme backhand. 


Ju mer mönster som finns och ju mer de upprepar sig (golf), desto bättre är det att specialisera sig. I en dynamisk och föränderlig miljö där mönster sällan bildas och upprepas är det istället bättre att vara generalist. 
Om världen förändras för en specialist så är risken att all tidigare kunskap är meningslös och oanvändbar. För en generalist så är sannolikheten hög att åtminstone stora delar av bakgrunden går att dra paralleller och referenser till. 


En annan aspekt värd att tänka på är hur “framtidssäkra” specialiserade yrken är. Tittar vi på automatisering/AI/machine learning så är det situationer med mycket upprepning och förutsägbarhet som är de allra enklaste att automatisera. Om det finns ett rätt svar och processen går att upprepa så kommer en maskin vara bättre än en människa, punkt slut. 
David Epstein plockar även upp vetenskapsmän som intressanta anekdoter i sammanhanget. Vid en genomgång av framstående vetenskapsmän hade nobelpristagare en 22 gånger högre sannolikhet att ha en hobby inom något helt annat, t.ex. skådespeleri/dans/magi/performance-art. Hur skådespeleri ska kopplas till enskilda vetenskapsämnen har jag svårt att se, men att hjärnan behöver utvecklas på mer än ett sätt tycker jag är lätt att förstå. 
För mig slår Range in öppna dörrar, men samtidigt var det väldigt skönt att få ännu mer vatten på sin kvarn och att faktiskt bli ännu mer motiverad till att fortsätta läsa om breda och vitt skilda ämnen. 


Boken får 5/5 och borde kanske vara obligatorisk för hela världens lärarkår. För alla andra blir den bara synnerligen rekommenderad. Billigast just nu verkar den vara på Adlibris.

Mvh,
Snåljåpen

Leave a Reply