Allting handlar om affärsmodeller

Varje dag läser jag minst någon analys om ett noterat bolag och åsikter om vad aktien kan tänkas vara värt. Det handlar alltid om att uppskatta var bolaget kommer befinna sig i framtiden, framförallt med hjälp av siffror. Kommer bolaget växa X eller Y procent nästa år? Hur ser det ut om 5 år? Vilka marginaler kommer bolaget ha?

Ofta så är dessa analyser skrivna av moppefjuniga nyexade handelsstudenter (no offense, eller kanske lite..) som försöker med självförtroende hävda att bolaget minsann kommer växa 10 % nästa år, 11 % året efter det och sedan 7 %. Antalet parametrar i modellerna växer för varje är och uppskattningarna blir mer och mer precisa, men är i grunden fortsatt i stort sett alltid fel.

Avkastningen på den investerade analystiden är dålig samtidigt som självförtroendet växer i takt med att informationen ökar, däremot ökar inte prognossäkerheten. Alltså: ju mer information vi har, desto mer säkra är vi på vår sak. Däremot så har tyvärr inte oftare rätt bara för att vi har mer info, däremot blir det mer ödesdigert då vi med mer självförtroende kör i lite högre hastighet när vi ändå kraschar rakt ner i diket.

Det enda som egentligen är (relativt sett) enkelt att förutspå är bolag med hög andel återkommande intäkter och låg churn. Mjukvarubolag med höga switching costs, försäkringsbolag, dagligvarubutiker, etc. De bolagen är däremot nästan alltid “priced to perfection” och är i stort sett omöjliga att få någon som helst säkerhetsmarginal i (detta gäller framförallt när bolagen växer kraftigt samtidigt).

Säg istället att du har en verksamhet säljer hus, verktyg, konsultprojekt, bilar eller precis vad som helst annat. Varje år måste du hitta dina kunder på nytt eftersom kunderna du levererade till förra året inte har behov av den här produkten de kommande 3 åren. Ju mer du jobbar desto mer dödar du av din egen marknad. Ju fortare du växer, ju tuffare blir nästa år. Samtidigt så drar man på sig stora kostnader när man växer, vilket gör att ett år med hack i tillväxten samtidigt som kostnaderna går upp kan vara helt orimligt kostsamt för ett bolag. En av anledningarna till att jag sällan investerar i bolag med hög tillväxttakt, men det är en annan historia…

Att i den här världen försöka att med någon form av trovärdighet uppskatta att bolaget minsann ska växa 10 % nästa år är…svårt. Och då uttrycker jag mig ändå relativt snällt. Alla som någon gång suttit på insidan i ett bolag och försökt göra prognoser framåt fattar detta. Majoriteten av folk som tittar utifrån och in på aktier har ingen aning om detta, för de har aldrig testat, eller ens tänkt tanken.

Det är otroligt svårt att göra prognoser om framtiden, till och med för de som sitter på insidan i ett bolag. Ska du blicka 1 år fram i tiden kanske du har en ganska okej känsla för hur det kommer gå utifrån saker så som “orderbok”, pågående förhandlingar, osv. Men att ha åsikter om hur saker kommer vara 3 år bort?

Ta ett djupt andetag och säg efter mig: “Jag har ingen aning.”

Det allra mest träffsäkra prognosmetoden är att utgå ifrån att imorgon kommer bli ungefär som igår. Kan man investera på den premissen med någon form av säkerhetsmarginal så brukar det generellt bli ganska bra.

Vart vill jag komma med detta raljerande egentligen? Ska vi sluta analysera bolag för att framtiden alltid är i rörelse och svår att sätta siffror på? Nej, det ska vi inte, men vi måste tänka lite annorlunda.

Istället för att försöka komma fram till vilka siffror som hör hemma i din diskonteringsmodell för de kommande åren så behöver du titta på vilka faktorer som påverkar dessa siffror. Alltså: du måste veta VARFÖR imorgon inte kommer bli som igår.

  • Hur kommer bolagets marknadsposition se ut de kommande åren? Finns det konkurrenter på intåg?
  • Ökar eller minskar bolagets komparativa fördelar?
  • Vad gör bolaget för att förbättra sin positionering? Tror vi det kommer få någon effekt?
  • Vilka faktorer kommer påverka bolagets marginaler och i vilken riktning är det mest sannolikt att det rör sig?
  • Osv.

Det finns tusen otroligt viktiga frågor att ställa sig, men absolut ingen av dem är “hur mycket kommer bolaget omsätta nästa år?”.

“It’s better to be roughly right than precisely wrong.”

– John Maynard Keynes

Acceptera de saker vi inte kan förutse och försök istället att fokusera på drivkrafterna som ligger bakom siffrornas riktningsförändring. Köp aktier och bolag där du har en bra säkerhetsmarginal för olika utfall där inget av de mer sannolika utfallen innebär att du förlorar dina pengar.

Bolaget är inte sin resultaträkning, siffrorna är trots allt bara en proxy, du måste förstå att det är affärsmodellen, konkurrenslandskapet och marknadsdynamiken som du egentligen är intresserad av.

Hur mycket kommer bolaget omsätta nästa år? Säg efter mig: “Jag har ingen aning.”

Leave a Reply