Plejd och ett bolags naturliga cykler

När Plejd släppte sin rapport idag så blev nog ingen lycklig. I skrivande stund så är aktien ner 17 % vilket får anses vara något av en besvikelse.Tillväxten blev bara 3,7 %, jämfört med förra kvartalet så krymper man, samtidigt som man bränner rejält med pengar i kvartalet. Att kommentera rapporten närmre kan andra få göra, men rapporten väcker lite tankar som man generellt bör ha med sig när man investerar.

Allting går i cykler, även bolag

Alla bolags utveckling går i cykler där lönsamheten går upp och ned. Detta är generellt en klassisk fälla för investerare att fastna i och det gäller framförallt lite mindre bolag med smalare produktflora. Bolaget kanske släpper en produkt som blir en hit, bruttomarginalerna är goda, overhead hinner inte riktigt ökas, produktionskapaciteten går i taket och rörelsemarginalen går upp kraftigt. Alla tänker att det här är otroligt skalbart och så handlar man upp aktien.

Det folk missar i dessa scenarion är att lönsamhetsmässigt så står alla stjärnor rätt på himlen och det är osannolikt att de kommer att fortsätta göra så. Kontoret kanske måste växlas till ett större, organisationen ska expanderas för att kunna gå in i en ny marknad, nya produkter behöver tas fram, produktionspersonal ska anställas som inte är fullbelagda dag ett, osv. 

Lyft blicken till Plejd, som ett kort exempel. När DIM-01 och puckserien började gå starkt i början så menar jag att man befann sig i ett sådant scenario. Marginalerna var goda, tillväxten hög och det var lätt att dra ut tillväxtkurvan in i framtiden och föreställa sig hur mycket pengar det skulle spruta ut ur detta bolag. Saken är dock den att bolaget förstås ville komma vidare, och att ta sig dit skulle komma att kräva investeringar. Plejd ville lansera sina befintliga produkter på fler marknader = ökad organisation och försäljningskostnad, men också produktutvecklingskostnad eftersom det finns olika standarder på olika marknader etc. Samtidigt så ville man förstås bredda sin produktportfölj vilket lett till ökade R&D-kostnader. 

Båda dessa saker får man egentligen anse som investeringar som bolaget behöver göra för att långsiktigt kunna ta en bättre position. Självklart kan man istället mjölka en enda produkt och tjäna massvis med pengar men att driva bolag på det sättet är inte alltid superkul och framförallt är det suboptimalt om man faktiskt har möjlighet att ta en bredare marknad. 

Tidsarbitrage

När jag skriver dessa ord så tävlar twittrarna om att vara mest besvikna på kvartalsrapporten, vilket med vetskapen om det ovan direkt får mig att tänka på konceptet tidsarbitrage. Ett tidsarbitrage handlar egentligen om att två olika investerare med olika horisont kan komma till helt olika slutsatser. Bolaget kanske ser ut att gå mot otroliga problem de kommande 12 månaderna = alltså borde man sälja? Samtidigt kanske bolaget är otroligt positionerat för de kommande 5-10 åren = alltså borde man köpa? Två investerare med olika strategier, olika horisonter och olika infallsvinklar kan med exakt samma data dra två helt olika slutsatser. 

Självklart är dagens rapport inte vad någon hade hoppats på. Men glöm inte varför du investerar i bolagen och vad din horisont är. Är bolaget i en bättre position för framtiden nu än de var för tre år sedan? De viktiga frågorna nu kommer förstås handla om huruvida investeringarna kommer att bära frukt eller inte. Om man tror att de satsat helsnett på fel marknader och fel produktsegment så ska man förstås hålla sig borta. 

Se till att veta varför du äger någonting och veta vad din horisont faktiskt är. Glömmer du bort det sista så finns det stor risk att du säljer när det är köpläge eller köper när det är säljläge.

Jag äger en blygsam post i Plejd (under 2 % av portföljen) sedan ganska många år och tänker fortsatt positivt på bolagets positionering och möjligheter. Men sen är jag inte överdrivet intresserad av att spekulera i hur det närmsta året ska gå heller.

Leave a Reply