Låg likviditet = Hög avkastning ?

Jag tror ingen direkt undgått att Buffett, och många andra, varit en stark förespråkare för låg aktivitet och riktigt lång placeringshorisont. Med all rätt. Den strategin tvingar fram ett sunt tänk i grunden till vad man borde leta efter för typ av bolag och det i sin tur minskar risken för total förlust. 

Förutom argumentet ovan har en av de stora anledningarna också varit alla avgifter som är förknippade med att göra aktieaffärer. Buffetts råd kommer från en värld utan ISK och kapitalförsäkringar där man reavinstbeskattas direkt vid försäljning. 

En annan aspekt är att portföljstorleken också påverkar vad man har för möjligheter att vara snabbfotad och vilka kostnader som är förenade med att byta innehav. Om du har lågt courtage och spreaden i aktien låg så är det billigt för dig att byta. 

Gamle Warren kommer alltid rekommendera den långsiktiga strategin och tanken, men om han hade startat om sin investeringskarriör idag är jag långt ifrån säker på att han tagit den vägen från start. 

Jag har under väldigt många år nu förespråkat en flexibel strategi där man vid varje tillfälle ska försöka investera i det som har högst förväntad avkastning för stunden. Tanken är att man kanske sätter en nivå om 10 aktier för man vid varje tillfälle ska äga de 10 bästa möjligheterna.

Uppepå detta har jag också tänkt att jag vill vara fullinvesterad vid varje givet tillfälle. Jag kan inte bedöma börsens riktning, bara bolagens och därigenom aktiernas förutsättningar att leverera avkastning. Att alltid vara fullinvesterad och att alltid äga de 10 bästa aktierna (utifrån mina egna kriterier förstås) har därför varit ett sätt att minska mängden spekulation och göra hela förhållandet med börsvärlden lite mer känslolöst och rationellt. Jag tror man behöver vara lite fyrkantig. 

Teorin från min sida är att aktiers värderingar och därigenom möjligheterna till avkastning förändras fort och ofta. Vill man maximera sin avkastning så måste man våga byta fot när situationen förändras. 

Hela tanken om att optimera detta bygger dock på möjligheterna att göra detta till låg “friktion”. D.v.s. låga avgifter. Under åren 2015-2021 har det inte varit några som helst för mig att hålla en koncentrerad portfölj och att ändå kunna avveckla hela positioner på enskilda dagar, ibland kanske två, utan att pressa ner aktiekursen mer än någon procent. Absolut har portföljen varit mindre, men likviditeten i småbolagsaktier har också varit enormt mycket högre. 

Spolar vi fram till idag så är situationen helt annorlunda. Vissa av bolagen i universumet jag tittar på har haft så låg likviditet att vissa på rapportdag inte haft ett enda avslut. Inte ett enda. Visst, nu är jag på småbolagslistorna, men för några år sedan var detta fullständigt otänkbart. 

Även om ovan är ett extremexempel så är likviditeten bland småbolagen verkligen bortblåst, och detta skapar förstås utmaningar om man vill vara opportunistisk och rationell. Vad som är rationellt har alltså förändrats eftersom möjligheterna förändrats.

Detta har gjort att min portföljstrategi behövt gå mer mot Mohnish Pabrais: ”Few bets, Big Bets, Infrequent Bets” med betoning på infrequent och med en långsiktighet. Om man vill sysselsätta pengar till hög förväntad avkastning i småbolag (universet jag anser att jag förstår mig på) så behöver man alltså numera acceptera en högre likviditetsrisk än tidigare. 

Småbolagsfonderna har inte tänkt göra detta. De gör sig redo för sämre tider och ännu sämre likviditet, och då vill de inte riskera att fastna ytterligare i bolag där det inte finns några köpare alls. Istället kastar de ut bolagen med sämst likviditet och kliver upp i listorna, vilket gör likviditeten långt ner i segmenten ännu sämre, och alltså ökar likviditetsrisken ytterligare. När investerare flyr ett fält så uppstår luckor och möjligheter. Möjligheter för dig och mig. 

Just nu kan man få väldigt bra betalt för att acceptera likviditetsrisk på småbolagslistorna. Att investera i små bolag med bra förutsättningar att lyckas med sina affärer på lång sikt har aldrig varit mer intressant. Men man ska ha med sig att om man är med i leken tåla. Om det visar sig att du inte har den stålmage som krävs så kan det bli väldigt dyrt att kasta ut dina aktier ännu lägre rakt in i noll likviditet. 

3 comments

  1. Hej Olle,

    Intressant läsning! Jag har själv blivit lite inspirerad av strategin Buffett använde tidigare i sin karriär. Som jag uppfattat det handlar det om att köpa bolag där aktien sjunkit under låg omsättning och bolaget är väldigt lågt värderat, lite som en bortglömd pärla. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett superbra bolag, utan snarare att det bara rent fundamentalt är lågt värderat.

    Jag upplever det dock svårt att hitta dessa och vet inte riktigt vilka nyckeltal man ska leta efter. Har du några tips vad man ska söka efter för att hitta dessa? 🙂

    Bra intervju hos Ara för ett par veckor sedan, nu behöver jag inte känna ångest över att inte ha en portfölj med 47 olika innehav.

Leave a Reply