Små fondbolag är det nya svarta!

Som jag skrivit om tidigare så har stora fondbolag med stora fonder en klar nackdel mot förvaltare med mindre kapital. Är man en elefant på marknaden är det förstås svårt att hitta aktier att placera i eftersom det placerade kapitalet är så stort.

I veckan kom det ut en nyhet där Danske Bank Wealth Management, alltså bankens avdelning för de lite mer förmögna kunderna, inte längre ska erbjuda bankens egna Sverigefond. Istället för den egna fonden så väljer man att ta in Cliens Sverige och Lannebo Sverige Plus, som i mina ögon förstås är klart mer intressanta fonder. Detta är väldigt intressant och frågan är om inte detta är början på ett större skifte.

Om man jämför Danske Invest Sverige med Cliens Sverige så är storleksskillnaden stora. Danskes Sverigefond är t.ex. 5 gånger så stor, vilket förstås ger ett helt annat manöverutrymme. Framöver tror jag vi kommer få se mycket fler sådana här skiften där de mindre fondbolagen med mer fokuserad förvaltning kommer överprestera de stora drakarna. De större aktörerna får allt svårare att rättfärdiga att ha sina kunder i dåliga och dyra lösningar när alternativen är så lättillgängliga.

Nu är Avanza en ganska liten aktör om man ser till sparmarknaden som helhet, men bara tanken av att det erbjuds över 1200 fonder gör det ganska svårt för storbankerna. Allt färre har en enda bank utan många gör som jag, man har lånet och lönekontot på ett ställe och sparandet på ett annat. När sparkontona och investeringssparkontona flyttas bort från storbankerna så kommer storbankernas fondbolag att få extremt svårt att konkurrera. I takt med att denna trend fortsätter så blir det allt svårare, vilket gynnar de små fondbolagen. Konkurrensen bland de mindre bolagen kommer dock bli hård och det är svårt att sticka ut, här kommer prestation och avkastning vara en nyckel tillsammans med en tydligt kommunicerad strategi. Vem som går vinnande ur kampen? Inte är det storbankerna iallafall.

Mvh,
Snåljåpen

2 comments

  1. Bara Spiltan och Carnegie genom Öresund som går att investera i inom Sverige väl? Tror starkt på spiltan faktiskt men hade gärna köpt Didner & Gerge om det gått.

  2. Hej, tänkte fråga om du har en möjlighet att visa ett exempel på att värdera ett företag. Typ på qliro group.
    Mvh Joakim

Leave a Reply